MENU PRZEDMIOTOWE » INFORMACJA PUBLICZNA

data publikacji:  23-05-2013 | 15:34
data ostatniej modyfikacji:  17-12-2015 | 08:28
autor dokumentu: Sabina Stęchły
edycja dokumentu: Sabina Stęchły

 

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.25.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie realizacji przez Urząd Miasta Imielin zasad udostępniania obywatelom informacji publicznych

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr BM.0050.25.2013 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 12 lipca 2013 roku-Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Imielin

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr BM.0050.25.2013 Opłaty za dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w (LINK)

 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań.
Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.
Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych