MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  04-08-2020 | 12:29
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

Remont ulicy Hallera w Imielinie 09.04.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Zamówienie poniżej 14 tyś. euro na remonty awaryjne chodników i infrastruktury ulicznej na terenie miasta Imielin 08.04.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na projekty planów miejscowych 08.04.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na remonty cząstkowe 06.04.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Dostaw i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci na terenie Przedszkola w Omielinie 01.04.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Zamówienie o wartości poniżej 14 tyś. euro na opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Imielinie 30.03.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Rozstrzygnięcie postępowania na utrzymanie rowów na terenie miasta Imielin w 2010 roku. 26.03.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Rozstrzygnięcie przetargu na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin 22.03.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Rozstrzygnięcie przetargu na remonty cząstkowe na terenie miasta Imielin w 2010r. 22.03.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu poniżej 14 tyś euro na "Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego trybuny dla kibiców przy istniejącym boisku do piłki nożnej przy ul. Hallera w Imielinie” 16.03.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta Imielin w 2010r. 09.03.2010
Status: zakończony | więcej »»»
zamówienie publiczne poniżej 14 tyś. euro na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego trybuny dla kibiców przy istniejącym boisku do piłki nożnej przy ul. Hallera w Imielinie 03.03.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic : 1. Malczewskiego, Wandy, Sikorskiego i Imielińskiej 2. ul. Szaniawskiego 3. Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej 4. B-pa Adamskiego, Rubinowej i Podmiejskiej 01.03.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych mieszanką mineralno - bitumiczną na terenie miasta Imielin w 2010r. 01.03.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty w postępowaniu na adaptację projektu boiska "Orlik 2012" dla potrzeb zamawiającego 25.02.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie miasta Imielin w 2010roku 23.02.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o wyniku przetargu na utrzymanie zieleni na terenie miasta Imielin 19.02.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia poniżej 14 tyś euro "Adaptacja typowego projektu boiska wielofunkcyjnego w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 dla potrzeb zamawiającego 05.02.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Imielin w 2010r. 29.01.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie projektów planów miejscowych 12.01.2010
Status: zakończony | więcej »»»
 
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11