MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  15-01-2021 | 16:16
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2015 roku. 29.09.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 03.09.2014
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2014/2015.” 26.08.2014
więcej »»»
„Remont ulicy Ściegiennego i ulicy Olszewskiego w Imielinie.” 13.06.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Drzymały w Imielinie.” 06.06.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Karola Miarki w Imielinie”- etap II 29.05.2014
więcej »»»
„Remont nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2014 roku.” 23.05.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2014 roku.” 21.05.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Dunikowskiego w Imielinie.” - etap I 16.05.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 87/3 w Imielinie.” 25.04.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Roboty uzupełniające przy zagospodarowaniu terenu Hali Sportowej w Imielinie.” 03.03.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2014 roku.” 19.02.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2014 13.12.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Organizacja wyjazdu śródrocznego uczniów – Zielonej Szkoły” 29.11.2013
Status: aktualny | więcej »»»
Realizacja przewozu osób na trasie Imielin – Tychy w okresie od 15.12.2013 roku do 31.12.2014 roku. 30.10.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2014.” 24.10.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa w zakresie wykonania przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach komunalnych przy ulicy Wyzwolenia 89 i 91 oraz ulicy Drzymały 133 w Imielinie.” 23.09.2013
Status: aktualny | więcej »»»
"Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2014 roku." 13.09.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa ulicy bocznej od ulicy Hallera w Imielinie – etap I .” 13.09.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2013/2014.” 29.08.2013
Status: aktualny | więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8