MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  02-06-2020 | 15:26
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2014 roku.” 19.02.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2014 13.12.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Organizacja wyjazdu śródrocznego uczniów – Zielonej Szkoły” 29.11.2013
Status: aktualny | więcej »»»
Realizacja przewozu osób na trasie Imielin – Tychy w okresie od 15.12.2013 roku do 31.12.2014 roku. 30.10.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2014.” 24.10.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa w zakresie wykonania przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych w budynkach komunalnych przy ulicy Wyzwolenia 89 i 91 oraz ulicy Drzymały 133 w Imielinie.” 23.09.2013
Status: aktualny | więcej »»»
"Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2014 roku." 13.09.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa ulicy bocznej od ulicy Hallera w Imielinie – etap I .” 13.09.2013
Status: aktualny | więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2013/2014.” 29.08.2013
Status: aktualny | więcej »»»
Remont przepustów pod ulicą Kusocińskiego i na skrzyżowaniu ulicy Poniatowskiego z ulicą Sapety w Imielinie. 26.06.2013
więcej »»»
Roboty dodatkowe do robót budowlanych realizowanych w ramach zadania:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku komisariatu Policji na potrzeby Szkoły Podstawowej - klas początkowych przy ul. Dobrej 2 w Imielinie 12.06.2013
więcej »»»
„Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie.” 20.05.2013
więcej »»»
„Wykonanie około 8 500 m2 nakładek asfaltobetonowych na terenie Miasta Imielin w 2013 roku.” 15.05.2013
więcej »»»
„Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10 + 240 do km 11 + 590” 25.04.2013
więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7