MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  29-09-2021 | 14:39
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2015 roku.” 03.06.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2015 roku.” 20.05.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont ulicy Marka w Imielinie.” 19.05.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont przepustów oraz odtworzenie z umocnieniem rowów na terenie Miasta Imielin.” 27.03.2015
więcej »»»
„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2015 roku.” 10.03.2015
więcej »»»
„Wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin.” 17.02.2015
Status: aktualny | więcej »»»
"Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2015." 23.12.2014
więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2015.” 06.11.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2015 roku. 29.09.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 03.09.2014
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2014/2015.” 26.08.2014
więcej »»»
„Remont ulicy Ściegiennego i ulicy Olszewskiego w Imielinie.” 13.06.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Drzymały w Imielinie.” 06.06.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Karola Miarki w Imielinie”- etap II 29.05.2014
więcej »»»
„Remont nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2014 roku.” 23.05.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2014 roku.” 21.05.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Dunikowskiego w Imielinie.” - etap I 16.05.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 87/3 w Imielinie.” 25.04.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Roboty uzupełniające przy zagospodarowaniu terenu Hali Sportowej w Imielinie.” 03.03.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2014 roku.” 19.02.2014
Status: aktualny | więcej »»»
 
4 | 5 | 6 | 7 | 8