MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  04-08-2020 | 12:29
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Imielinie 30.03.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 2) 14.03.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie miasta Imielin w 2011 roku 09.03.2011
Status: zakończony | więcej »»»
ogłoszeniu o zawarciu umowy na utrzymanie czystości na terenie miasta Imielin w 20111 roku 19.01.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na utrzymanie czystości na terenie miasta Imielin w 2011 roku 04.01.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na przewóz osób na trasie Imielin - Tychy w 2011 roku 28.12.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umów na 3 zadania - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w 2011 roku 28.12.2010
Status: zakończony | więcej »»»
ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług oświetlenia drogowego 28.12.2010
Status: zakończony | więcej »»»
ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych w 2011 roku 28.12.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na roboty dodatkowe w ramach zadania pn. Remont ulicy Hallera w Imielinie 16.12.2010
Status: zakończony | więcej »»»
rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z podziałem na zadania 14.12.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych w 2011r. 10.12.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na realizację przewozu osób na trasie Imielin - Tychy w 2011 roku 08.12.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Wywóz odpadów komunalnych w roku 2011. 25.11.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Utrzymanie czystości na terenie miasta Imielin w 2011 roku. 25.11.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2011 17.11.2010
Status: zakończony | więcej »»»
Realizacja przewozu osób na trasie Imielin - Tychy w 2011r. 17.11.2010
Status: zakończony | więcej »»»
ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup energii w 2011r. 17.11.2010
Status: zakończony | więcej »»»
ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na zakup energii 28.10.2010
Status: zakończony | więcej »»»
ogłoszenie o zawarciu umowy na remont przepustu w ul. Klonowej 27.10.2010
Status: zakończony | więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9