MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  27-10-2020 | 10:58
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w postaci popiołów z palenisk domowych z terenu Miasta Imielin.” 20.10.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 01.10.2015
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty budowlane dodatkowe do zadania pn.: „Przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie na dwa korty do squash’a.” 25.09.2015
więcej »»»
Remont nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Ściegiennego w Imielinie.” Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2015 roku.” 24.09.2015
więcej »»»
„Zamówienie dodatkowe na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych - gruz i pozostałe odpady budowlane od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Imielin.” 02.09.2015
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2015/2016.” 26.08.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont ulicy Ściegiennego w Imielinie – etap II.” 10.07.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Umocnienie rowów prefabrykatami betonowymi.” 06.07.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie na dwa korty do squash’a.” 16.06.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2015 roku.” 03.06.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2015 roku.” 20.05.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont ulicy Marka w Imielinie.” 19.05.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont przepustów oraz odtworzenie z umocnieniem rowów na terenie Miasta Imielin.” 27.03.2015
więcej »»»
„Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2015 roku.” 10.03.2015
więcej »»»
„Wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin.” 17.02.2015
Status: aktualny | więcej »»»
"Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2015." 23.12.2014
więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2015.” 06.11.2014
Status: aktualny | więcej »»»
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2015 roku. 29.09.2014
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 03.09.2014
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2014/2015.” 26.08.2014
więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8