MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  10-06-2021 | 14:22
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu "Chcę - mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29.06.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie nakładek asfaltobetonowych na terenie miasta Imielin w 2011 roku 22.06.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu "Chcę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learining do swojego rozwoju" 07.06.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Remont ul. Przemysłowej w Imielinie 06.06.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 2) 01.06.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę chodnika przy ul. Turystycznej w Imielinie 25.05.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o podpisaniu umowy na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Imielinie 17.05.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 2" 16.05.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Rozstrzygnięcie przetargu na remont chodnika przy ul. Turystycznej 11.05.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o ponownym wyborze Wykonawcy zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Imielinie" 10.05.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Imielinie 05.05.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej 05.05.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o podpisaniu umowy na remont parkingu przy ul. Floriana w Imielinie 05.05.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na remont parkingu przy ul. Floriana w Imielinie 28.04.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla kanalizacji sanitarnej - etap II, obszar 2 20.04.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleni zamówienia na utrzymanie i konserwację rowów w 2011r. 18.04.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Budowa chodnika przy ul. Turystycznej w Imielinie (na odc. od ul. Imielińskiej do posesji nr 22) 06.04.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Rozstrzygnięcia przetargu na "Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie miasta Imielin w 2011 roku" 06.04.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Remont parkingu przy ul. Floriana w Imielinie 31.03.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn."Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 2) 30.03.2011
Status: zakończony | więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8