MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  27-10-2020 | 10:58
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie parku na Kopcu Wolności przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 29.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Imielinie przy ulicy Drzymały – bocznej.” 26.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Wyburzenie budynku i budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Rejtana w Imielinie.” 25.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Roboty związane z jesiennym utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 16.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.” 12.07.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Imielinie przy ulicy Drzymały – bocznej.” 30.06.2016
więcej »»»
„Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego przy Gimnazjum w Imielinie.” 22.06.2016
więcej »»»
„Umocnienie rowu przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 17.06.2016
więcej »»»
„Budowa rampy i placów manewrowych na terenie PSZOK w Imielinie.” 26.04.2016
więcej »»»
„Przebudowa ulicy Aptecznej w Imielinie wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej.” 06.04.2016
więcej »»»
„Roboty związane z wiosennym utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 30.03.2016
więcej »»»
„Zamówienie dodatkowe w ramach zadania pn.: Wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin.” 18.03.2016
więcej »»»
„Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3).” 18.03.2016
więcej »»»
„Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.” 19.01.2016
więcej »»»
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na ulicach Kusocińskiego i Rubinowej w Imielinie w latach 2016 – 2018. 07.12.2015
więcej »»»
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2016. 03.12.2015
więcej »»»
„Odbiór odpadów komunalnych w postaci popiołów i żużli z palenisk domowych z terenu Miasta Imielin.” 19.11.2015
więcej »»»
Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych na terenie Miasta Imielin w latach 2016-2018. 17.11.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2016.” 13.11.2015
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: Remont nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Ściegiennego w Imielinie. 10.11.2015
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8