MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  29-09-2021 | 14:39
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2017 roku.” 03.02.2017
Status: aktualny | więcej »»»
Wykonywanie w roku 2017 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej - zamówienie in-house 04.01.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2017.” 29.11.2016
więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2017.” 17.11.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2017 roku.” 10.10.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2016/2017.” 28.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont ulicy Piotra Skargi w Imielinie.” 26.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.” 23.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: „Umocnienie rowu przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 16.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Usługi związane z jesiennym utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 07.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa odwodnienia drogi bocznej ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 30.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie parku na Kopcu Wolności przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 29.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Imielinie przy ulicy Drzymały – bocznej.” 26.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Wyburzenie budynku i budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Rejtana w Imielinie.” 25.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Roboty związane z jesiennym utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 16.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.” 12.07.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Imielinie przy ulicy Drzymały – bocznej.” 30.06.2016
więcej »»»
„Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego przy Gimnazjum w Imielinie.” 22.06.2016
więcej »»»
„Umocnienie rowu przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 17.06.2016
więcej »»»
„Budowa rampy i placów manewrowych na terenie PSZOK w Imielinie.” 26.04.2016
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8