MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  26-04-2016 | 19:23
data ostatniej modyfikacji:  29-06-2016 | 12:46
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa rampy i placów manewrowych na terenie PSZOK w Imielinie.” 26.04.2016

 

 

„Budowa rampy i placów manewrowych na terenie PSZOK w Imielinie.”

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_budowa_rampy_i_placow_manewrowych.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniej_oferty_budowa_rampy_i_placow_manewrowych.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_budowa_rampy_i_placow_manewrowych.pdf

 

SIWZ_budowa_rampy_i_placow_manewrowych.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-projekt-umowy-budowa-rampy-i-placow-manewrowych-pszok.rtf
zalacznik-nr-3-oswiadczenie-art.-22-rampa-i-plac-manewrowy.doc
zalacznik-nr-4-oswiadczenie-art-24.-rampa-i-plac-manewrowy.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-robot-rampa-i-plac-manewrowy.doc
zalacznik-nr-7-grupy-kapitalowe-rampa-i-plac-manewrowy.doc
zalacznik-nr-6-opis-przedmiotu-zamowienia-przedmiar-robot.pdf
zalacznik-nr-6-projekt-0.-opis.pdf
1.-plan-sytuacyjny.pdf
2.-profil-podluzny-rampy.pdf
3.-przekroje-typowe.pdf
4.-plan-warstwicowy.pdf
informacja-bioz-0.-opis.pdf
op.-1.jpg
op.-2.jpg
op.-3.jpg
op.-4.jpg
op.-5.jpg
op.-6.jpg
uzg.-1.jpg
uzg.-2.jpg
uzg.-3.jpg
0.-opis-zag.-ter..pdf
1.-plan-zagospodarowania-terenu.pdf
specyfikacja-pszok-w-imielinie.pdf
0.-opis.pdf
informacja-bioz-0.-opis.pdf
op.-1.jpg
op.-2.jpg
op.-3.jpg
op.-4.jpg
op.-5.jpg
op.-6.jpg
uzg.-1.jpg
uzg.-2.jpg
uzg.-3.jpg
0.-opis-zag.-ter..pdf
1.-plan-zagospodarowania-terenu.pdf
specyfikacja-pszok-w-imielinie.pdf
0.-opis.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-budowa-rampy-i-placow-manewrowych.doc
««« powrót