MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  18-03-2016 | 10:35
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2016 | 11:51
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3).” 18.03.2016

 

„Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3).”

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Imielin_kanalizacja_etap_2_obszar_3.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniej_oferty_po_powtorzeniu_czynnosci_badania_ofert_budowa_kanalizacji_sanitarnej_etap_2_obszar_3_po_powtorzeniu_czynnosci_badania_ofert.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniej_oferty_budowa_kanalizacji_sanitarnej_etap_2_obszar_3.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_11_04_2016.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_08_04_2016.pdf

 odpowiedz_na_pytania_z_dnia_06_04_2016.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_04_04_2016.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_01_04_2016r_.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_30_03_2016_cz_II.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_31_03_2016.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_30_03_2016.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_24_03_2016_cz_II.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_24_03_2016_cz_I.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_23_03_2016.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_21_03_2016.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_22_03_2016.pdf

uchwala_80_2008-1-1.pdf

Zestawienie_materialow.pdf

 

W związku z otrzymaną informacją, iż część dokumentacji projektowej nie otwiera się prawidłowo w dniu 21. 03. 2016r. część plików zamieszczono pononownie.

 

ogloszenie_o_zamowieniu_kan__san__etap_2_obszar_3.pdf

SIWZ_kan_san__etap_2_obszar_3.pdf

 

załącznik nr 7 dokumentacja projektowa:

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-kan.-san.-etap-2-obszar-3.doc
zalacznik-nr-2-projekt-umowy-kanalizacja-san.-etap-2-ob-3.doc
zalacznik-nr-3-oswiadczenie-art.-22-kan.-san.-etap-2-obszar-3.doc
zalacznik-nr-4-oswiadczenie-art-24.-kan.-san.-etap-2-obszar-3.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-robot-kan.-san.-etap-2-obszar-3.doc
zalacznik-nr-6-wykaz-osob-kan.-san.-etap-2-obszar-3.doc
zalacznik-nr-8-grupy-kapitalowe-kan.-san.-etap-2-obszar-3.doc
etap-ii-o3-kanalizacja-sanitarna-przedmiar.pdf
etap-ii-o3-pomp.monitoring-przedmiar.pdf
etap-ii-o3-pomp.went-i-technologia-przedmiar.pdf
etap-ii-o3-pompownia-wod-kan.-przedmiar.pdf
pompownia-ppt-1-bis-pzedmiar-zasilanie.pdf
pompownia-ppt-3-bis-przedmiar-zasilanie.pdf
pompownia-ppt-4-przedmiar-zjazd.pdf
pompownia-ppt-4-przedmiar-zasilanie.pdf
pompownia-ppt-4-przedmiar-budowlany.pdf
pr-pompownia-ppt-4-ogrodzenie.pdf
ppt-1-bis-s.-specyfikacja-techniczna-zasilanie.pdf
ppt-3-bis-s.-specyfikacja-techniczna-zasilanie.pdf
ppt-4-specyfikacja-techniczna_bud.pdf
ppt-4-s.-specyfikacja-techniczna_ppt-4_zasilanie.pdf
projekt-bud-wyk-droga-dw-934_sanitarna.pdf
projekt-bud-wyk-kan.sanitarna-obszar-3.pdf
projekt-przylacza-wody-do-ppt-4.pdf
projekt-technologi-sanitarnej-dla-ppt-4.pdf
spec.-tech.-wykonania-i-odbioru-robot-cz.-sanitarna-imielin-obszar-3-etap-ii-2014-rok.pdf
bioz-kan.-sanit.-imielin-ii-etap-obszar-nr-3-2014-rok.pdf
ppt4-z1-zagospodarowanie-terenu.pdf
ppt-4-opis-techniczny.pdf
ppt4-b5-przekroje-poprzeczne.pdf
ppt4-b6-elewacje.pdf
ppt4-k1-konstrukcja-law-fundamentowych.pdf
ppt4-k2-konstrukcja-plyty-fundamentowej-pod-pompy.pdf
ppt4-k3-konstrukcja-wienca-zelbetowego.pdf
ppt4-k4-konstrukcja-dachu.pdf
ppt4-k5-konstrukcja-biofiltru.pdf
ppt4-k6-konstrukcja-pod-zbiornik-cisnieniowy.pdf
ppt4-b1-rzut-law-fundamentowych.pdf
ppt4-b2-rzut-scian-fundamentowych.pdf
ppt4-b3-rzut-scian-przyziemia.pdf
ppt4-b4-rzut-polaci-dachu.pdf
ppt-1-bis-01.-projekt-zagospodarowania-terenu-1.500.pdf
ppt-1-bis-02.-schemat-zasilania-pompowni.pdf
ppt-1-bis-03.-schemat-szafy-rozdzielczej-sr.pdf
ppt-1-bis-b.-opis-techniczny-pompownia-imielin.pdf
ppt-1-bis-wp.pdf
ppt-4-04.-instalacje-elektryczne-budynku-pompowni-oswietlenie-i-gniazda-wtyczkowe.pdf
ppt-4-05.-instalacje-elektryczne-budynku-pompowni-koryta-kablowe-i-instalacja-uziemiajaca.pdf
ppt-4-06.-przekroj-rowu-kablowego-i-wzor-oznacznika-kablowego.pdf
ppt-4-a.-strona_tytulowa-imielin.pdf
ppt-4-b.-opis-techniczny-pompownia-imielin.pdf
ppt-4-wp.pdf
ppt-4-01.-projekt-zagospodarowania-terenu-1.500.pdf
ppt-4-02.-schemat-zasilania-pompowni.pdf
ppt-4-03.-schemat-szafy-rozdzielczej-sr.pdf
1.pdf
1a.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
g1.pdf
g2.pdf
g3.pdf
g4.pdf
g5.pdf
g6.pdf
g7.pdf
g8.pdf
g9.pdf
g10.pdf
g11.pdf
g12.pdf
g13.pdf
g14.pdf
g15.pdf
g16.pdf
g17.pdf
g18.pdf
obszar3_caly.pdf
obszar3_caly_a.pdf
p1.pdf
p2.pdf
p3.pdf
p4.pdf
p5.pdf
p6.pdf
p7.pdf
p8.pdf
p9.pdf
p10.pdf
p11.pdf
p12.pdf
p13.pdf
p14.pdf
p15-t1.pdf
p16-t2.pdf
t1.pdf
monitoring-imielin-obszar-3-i-4-tabelka-zalacznik-7-2.pdf
monitoring-imielin-obszar-3-i-4-tabelka-zalacznik-7-8.pdf
monitoring-imielin-obszar-3-i-4-rysunek-zalacznik-7-1.pdf
monitoring-imielin-obszar-3-i-4-rysunek-zalacznik-7-3.pdf
monitoring-imielin-obszar-3-i-4-rysunek-zalacznik-7-7.pdf
specyfikacja-techniczna-dla-szafy-monitoringu-i-systemu-monitoringu-kanalizacji-podcisnieniowej-w.doc
monitoring-imielin-ii-etap-obszar-nr-3-z-pompownia-ppt3-i-ppt4-2014-rok.doc
ppt-4-b1-rzut-zjazdu.pdf
ppt-4-b2-przekroje-profil.pdf
ppt-4-opis-techniczny.pdf
ppt-4-z1-lokalizacja-zjazdu.pdf
ppt-3-bis-b.-opis-techniczny-pompownia-imielin.pdf
ppt-3-bis-wp.pdf
ppt-1-bis-04.-przekroj-rowu-kablowego-i-wzor-oznacznika-kablowego.pdf
ppt-1-bis-a.-strona_tytulowa-imielin.pdf
ppt-3-bis-01.-projekt-zagospodarowania-terenu-1.500.pdf
ppt-3-bis-02.-schemat-zasilania-pompowni.pdf
ppt-3-bis-03.-schemat-szafy-rozdzielczej-sr.pdf
ppt-3-bis-04.-przekroj-rowu-kablowego-i-wzor-oznacznika-kablowego.pdf
ppt-3-bis-a.-strona_tytulowa-imielin.pdf
««« powrót