MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  19-01-2016 | 16:02
data ostatniej modyfikacji:  16-03-2016 | 11:14
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.” 19.01.2016

 

 

"Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_budowa_sali_gimnastycznej.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_budowa_sali_gimnastycznej.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_08_02_2016.pdf 

 

Uwaga zamieszczono poprawiony przedmiar:

poprawiony_przedmiar_9_02_2016.pdf

 

Uwaga dodano:

TOM_I__II_E_2_zewn__inst__teletech__czesc_opisowa.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_04_02_2016_cz_2.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_04_02_2016_cz_1.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_02_02_2016_cz_4.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_03_02_br_cz_1.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_02_02_br_cz_3.pdf

 

Dodano:

TOM_II__III_E_2_opis_wewn_inst_slabopradowe.pdf

 

Uwaga: przesunięto termin składania ofert na 18.02.2016r. - szczegóły poniżej.

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_-_Budowa_sali_gimnastycznej.pdf

zmiana_tresci_SIWZ_2.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_02_02_2016_cz_1.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_29_01_2016_cz_3.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_01_02_2016_cz_1.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_28_01_2016_cz_4.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_28_01_2016_cz_3.pdf 

 

Uwaga: zamieszcza się skorygowany przedmiar:

skorygowany_przedmiar_tom_V.pdf

 

Uwaga dodano:

detal_maskownice-Arkusz1-1.pdf

przykladowe_siedziska_1.jpg

przykladowe_siedziska_2.jpg

 

Zmiana_tresci_SIWZ.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_29_01_2016_cz_2.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_29_01_2016_cz_1.pdf

 

Uwaga: Ze względu na otrzymaną informację, iż część rysunków z dokumentacji projektowej nie otwieraja się w całości poniżej zamieszczono je ponownie:

sala_gimnastyczna/A-2965_PP_IIIA_21_Rzut_parteru-schemat_wykonczenia_posadzek.pdf

sala_gimnastyczna/A-2965_PP_IIIA_15_Elewacje-2.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_28_01_2016_cz_2.pdf

 odpowiedz_na_pytania_z_dnia_26_01_2016_cz_3.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_26_01_2016_cz_2.pdf

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_28_01__cz_1.pdf

Odpowiedz_na_pytania_z_dnia_27_01_br_cz_2.pdf

Uwaga dodano: Zestawienie_Materialow_dla_wentylacji_07_III_S_Zalacznik_nr_6-1.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_27_01_br__cz_1.pdf

 

Uwaga: W dniu 29.01.br nastąpiła korekta dokumentacji projektowej w zakresie podłogi sportowej (proszę uwzględnić poniższą dokumentację)

korekta podłogi/Specyfikacja_techniczna_B-15_Podlogi_i_posadzki_rev01.pdf

korekta_podlogi/A-2965_PP_IIIA_13_przekroje_rew1.pdf

korekta_podlogi/A-2965_PP_IIIA_14_przekroje_rew1-1.pdf

korekta_podlogi/Przedmiar_podloga_sportowa.pdf

 

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_26_01_br.pdf

 

Uwaga:  W dniu 26.01.br nastąpiła zmiana przedmiaru dotyczącego wewnętrznych instalacji sanitarnych III.S.

poniżej zamieszczono nowy (aktualny) przedmiar:

TOM_V_przedmiar_poprawiony_wewn_inst_san_III_S_.pdf

 

 

odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_25_01.pdf

odpowiedz_na_pytanie_2_z_dnia_22_01.pdf

odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_22_01.pdf

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_21_01.pdf

Odpowiedz_na_pytania_z_dnia_20_01_2016_budowa_sali_gimnastycznej.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_Budowa_sali_gimnastycznej_wraz_z_infrastruktura_techniczna_przy_Szkole_Podstawowej.pdf

SIWZ_budowa_sali_gimnastycznej.pdf

 

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-budowa-sali-gimnastycznej.doc
zalacznik-nr-2-projekt-umowy-budowa-sali-gimnastycznej.doc
zalacznik-nr-3-oswiadczenie-art.-22-budowa-sali-gimnastycznej.doc
zalacznik-nr-4-oswiadczenie-art-24.-budowa-sali-gimnastycznej.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-robot-budowa-sali-gimnastycznej.doc
zalacznik-nr-6-wykaz-osob-budowa-sali-gimnastycznej.doc
zalacznik-nr-8-grupy-kapitalowe-budowa-sali-gimnastycznej.doc
zalacznik-nr-7-tom-i-a-2965_pp_ii_d_1-plan-sytuacyjny.pdf
tom-i-a-2965_pp_ii_d_2-profil.pdf
tom-i-a-2965_pp_ii_d_3.1-przekroje-typowe.pdf
tom-i-a-2965_pp_ii_d_3.2-przekroj-typowy-przez-zjazd.pdf
tom-i-a-2965_pp_ii_d_4.1-przekroje-poprzeczne.pdf
tom-i-a-2965_pp_ii_d_4.2-przekroje-poprzeczne..pdf
tom-i-a-2965_pp_ii_d_4.3-przekroje-poprzeczne.pdf
tom-i-a-2965_pp_ii_d_4.4-przekroje-poprzeczne.pdf
tom-i-a-2965_pp_ii_d_4.5-przekroje-poprzeczne.pdf
tom-i-inst-01_ii_s_strona_tytulowa.pdf
tom-i-inst-02_ii_s_opis_techniczny.pdf
tom-i-inst-03_ii_s_oswiadczenia.pdf
tom-i-inst-04_ii_s_01.pdf
tom-i-inst-05_ii_s_02.pdf
tom-i-inst-06_ii_s_03.pdf
tom-i-inst-07_ii_s_04.pdf
tom-i-inst-08_ii_s_05.pdf
tom-i-osw-pp_ii_e.1-opis-techniczny.pdf
tom-i-osw_pp_ii_e.1_rys01.pdf
tom-i-osw_pp_ii_e.1_rys02.pdf
tom-i-telet-ii.e.2-plan-sytyacyjny.pdf
tom-i-telet-ii.e.2-schemat.pdf
tom-i-zag-pp_iiz_02_calosc.pdf
tom-i-zag-drog_ii.d-opis-techniczny-przetargowy.pdf
tom-i-zag-pp_iiz_04.pdf
tom-i-zag_pp_iiz_01.pdf
tom-i-zag_pp_iiz_03.pdf
tom-i-zag_pp_iiz_05.pdf
tom-i-zag_pp_iiz_06.pdf
tom-i-zag_pp_iiz_07.pdf
tom-i-zagos-pp_ii.z.opis.pdf
tom-ii-arch_pp_iii.a.opis.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_01_rzut-budynku-glownego-szkoly-stan-istniejacy.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_02_przekroje-budynku-glownego-szkoly-stan-istniejacy.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_03_elewacje-budynku-glownego-szkoly-stan-istniejacy.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_04_rzut-parteru-przekroje-budynek-2-stan-istniejacy.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_05_elewacje-budynku-szkoly-nr-2-stan-istniejacy.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_06-rzut-budynku-glownego-szkoly-plansza-wyburzen-i-zamurowan.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_07_przekroje-budynku-glownego-szkoly-plansza-wyburzen-i-zamurowan.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_08_elewacje-budynku-glownego-szkoly-plansza-wyburzen-i-zamurowan.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_09_rzut-parteru-przekroje-elewacje-budynku-szkoly-nr-2-plansqa-wyburzen-i-zamurowan.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_10_rzut-parteru.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_11_rzut-i-pietra.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_12_rzut-dachu.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_13_przekroje-a-b-c-d.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_14_przekroje-e-f-g-h.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_15_elewacje.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_16_zestawienie-slusarki-okiennej.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_17_zestawienie-slusarki-drzwiowej.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_18_zestawienie-balustrad-wewnetrznych.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_19_zestawienie-balustrad-zewnetrznych.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_20_zestawienie-scianek-dzialowych.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_21_rzut-parteru-schemat-wykonczenia-posadzek.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_22_rzut-i-pietra-schemat-wykonczenia-posadzek.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_23_sufity-parter.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_24_sufity-pietro.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_25_sanitariaty-ogolne.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_26_sanitariaty.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_27_zestawienie-wyposazenia-rzut-parteru.pdf
tom-ii-arch_pp_iiia_28_zestawienie-wyposazenia-rzut-pietra.pdf
tom-ii-inst-elek-opis-techniczny.pdf
tom-ii-inst-elek-rys.-1-rzut-parteru-inst.-elektr..pdf
tom-ii-inst-elek-rys.-2-rzut-i-pietra-inst.-elektr..pdf
tom-ii-inst-elek-rys.-3-rzut-parteru-inst.-oswietl..pdf
tom-ii-inst-elek-rys.-4-rzut-i-pietra-inst.-oswietl..pdf
tom-ii-inst-elek-rys.-5-rzut-dachu-inst.-elektr.-i-odgromowa.pdf
tom-ii-inst-elek-rys.-6-schemat-zasilania-oraz-rozdz.-t1.pdf
tom-ii-inst-elek-rys.-7-schemat-rozdz.-t2.pdf
tom-ii-inst-elek-rys.-8-schemat-rozdz.-tw.pdf
tom-ii-inst-elek-rys.-9-schemat-rozdz.-tk.pdf
tom-ii-inst-elek-str.-tytulowa.pdf
tom-ii-inst-sl-rys-iii.e2.1-rzut-parteru.pdf
tom-ii-inst-sl-rys-iii.e2.2-rzut-pietra.pdf
tom-ii-inst-sl-rys-iii.e2.3-schemat.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik1_1.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik1_2.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik1_3.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik1_4.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik2_1.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik2_2.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik2_3.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik3_1.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik4_1.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik4_2.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik5_1.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik5_2.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik5_3.pdf
tom-ii-kon_pp_iiik_opis[pp].pdf
tom-ii-sanit-01_iii_s_str.tytulowa.pdf
tom-ii-sanit-02_iii_s_opis-techniczny.pdf
tom-ii-sanit-03_iii_s_zalacznik_nr_1.pdf
tom-ii-sanit-04_iii_s_zalacznik_nr_3.pdf
tom-ii-sanit-05_iii_s_zalacznik_nr_4.pdf
tom-ii-sanit-06_iii_s_zalacznik_nr_5.pdf
tom-ii-sanit-06_iii_s_zalacznik_nr_6.pdf
tom-ii-sanit-07_iii_s_zalacznik_nr_7.pdf
tom-ii-sanit-08_iii_s_zalacznik_nr_8.pdf
tom-ii-sanit-09_iii_s_zalacznik_nr_9.pdf
tom-ii-sanit-10_iii_s_01.pdf
tom-ii-sanit-11_iii_s_02.pdf
tom-ii-sanit-12_iii_s_03.pdf
tom-ii-sanit-13_iii_s_04.pdf
tom-ii-sanit-14_iii_s_05.pdf
tom-ii-sanit-15_iii_s_06.pdf
tom-ii-sanit-16_iii_s_07.pdf
tom-ii-sanit-17_iii_s_08.pdf
tom-ii-sanit-18_iii_s_09.pdf
tom-ii-sanit-19_iii_s_11.pdf
tom-ii-sanit-20_iii_s_11.pdf
tom-ii-sanit-21_iii_s_12.pdf
tom-ii-sanit-22_iii_s_13.pdf
tom-ii-sanit-23_iii_s_14.pdf
tom-ii-sanit-24_iii_s_15.pdf
tom-ii-sanit-25_iii_s_16.pdf
tom-ii-sanit-26_iii_s_17.pdf
tom-ii-sanit-27_iii_s_18.pdf
tom-iii-0-spis-sst.pdf
tom-iii-01_ii_s_str.tytulowa.pdf
tom-iii-01_iii_s_str.-tytulowa_spec.tech_wew.pdf
tom-iii-02_iii_s_spec.tech_wew.pdf
tom-iii-b-00-wymagania-ogolne.pdf
tom-iii-b-01-roboty-rozbiorkowe-i-wyburzeniowe.pdf
tom-iii-b-02-roboty-ziemne.pdf
tom-iii-b-03-konstrukcje-zelbetowe.pdf
tom-iii-b-04-konstrukcje-stalowe.pdf
tom-iii-b-05-roboty-murarskie-i-murowe.pdf
tom-iii-b-06-izolacje.pdf
tom-iii-b-07-pokrycia-dachowe.pdf
tom-iii-b-08-izolacja-cieplna.pdf
tom-iii-b-09-montaz-stolarki-i-slusarki.pdf
tom-iii-b-10-elewacja.pdf
tom-iii-b-11-tynkowanie-i-okladziny-scian.pdf
tom-iii-b-12-roboty-z-gipsu-i-prefabrykatow-gipsowych.pdf
tom-iii-b-13-ukladanie-plytek.pdf
tom-iii-b-14-roboty-malarskie.pdf
tom-iii-b-15-podlogi-i-posadzki.pdf
tom-iii-b-16-elementy-slusarki.pdf
tom-iii-b-17-rusztowania.pdf
tom-iii-b-18-wyposazenie.pdf
tom-iii-instal-02_ii_s_stwior.pdf
tom-iii-slabop-stwior-szkola-imielin.pdf
tom-iii_pp_specyfikacja-rozbudowa-szkoly-przy-ul.-dabrowskiej-imielin.pdf
tom-v-przedmiar-wew-ist-slaboprad-iii.e.2.pdf
tom-v-przedmiar-zew-inst-i-sieci-san-ii.s.pdf
tom-v-przedmiar-zew-inst-telet-ii.e.2.pdf
tom-v-przedmiar-ii.z-zagosp-teren-iii.a.-arch-iii.k-konst.pdf
tom-v-przedmiar-przeb-osw-i-linii-ii.e.1.pdf
tom-v-przedmiar-robot-ii.d-drogi.pdf
tom-v-przedmiar-wew-inst-elekt-iii.e.1.pdf
««« powrót