MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  01-10-2015 | 12:33
data ostatniej modyfikacji:  18-11-2015 | 11:39
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 01.10.2015

 

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji

budynków, obiektów i oświetlenia drogowego

na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.”

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_Dostawa_energii_elektrycznej_na_potrzeby_eksploatacji_budynkow,_obiektow.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_energia_2016.pdf

 

do_wszystkich_uczestnikow_postepowania_odpowiedzi_z_dnia_07_10_15.pdf

 

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_-_Dostawa_energii_elektrycznej_2016.pdf

do_wszystkich_uczestnikow_postepowania_odpowiedzi_z_dnia_05_10_15.pdf

poprawiony_zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_energia_2016.doc

poprawiony_zalacznik_nr_2_Umowa_generalna_2016_r.pdf

poprawiony_zalacznik_nr_5_opis_przedmiotu_zamowienia_energia_2016.pdf

 

do_wszystkich_uczestnikow_postepowania_odpowiedzi_na pytania z_dnia_02_10_15.pdf

 

 

Dostawa_energii_elektrycznej_na_potrzeby_eksploatacji_budynkow,_obiektow_i_oswietlenia_drogowego_na_terenie_Miasta_Imielin_w_2016r_.pdf

 SIWZ_energia_2016.pdf

 

 

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-umowa-generalna.pdf
zalacznik-nr-2a-umowa-szczegolowa.pdf
zalacznik-nr-3-oswiadczenie-art.-22-energia-2016.doc
zalacznik-nr-4-oswiadczenie-art-24.-energia-2016.doc
zalacznik-nr-5-opis-przedmiotu-zamowienia-energia-2016.pdf
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-energia-2016.doc
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-energia-2015.doc
««« powrót