MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  26-08-2015 | 14:16
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2015 | 13:57
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2015/2016.” 26.08.2015

 

 

 

  „Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin

 w sezonie 2015/2016.

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Akcja_zima_2015_2016.pdf 

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_akcja_zima_2015_2016.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_Akcja_zima_2015_2016.pdf

SIWZ_Zimowe_utrzymanie_drog_i_chodnikow_na_terenie_Miasta_imielin_w_sezonie_2015_2016.pdf

 

 

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr1-formularz-ofertowy-az-2015-2016.doc
zalacznik-nr-2-projekt-umowy-akcja-zima-2015-2016.doc
zalacznik-nr-3-oswiadczenie-art.-22-az-2015-2016.doc
zalacznik-nr-4-oswiadczenie-art-24.-az-2015-2016.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-uslug-az-2015-2016.doc
zalacznik-nr-6-wykaz-sprzetu-az-2015-2016.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
zalacznik-nr-8-grupy-kapitalowe-az-2015-2016.doc
««« powrót