MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  10-07-2015 | 13:21
data ostatniej modyfikacji:  18-08-2015 | 14:30
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Remont ulicy Ściegiennego w Imielinie – etap II.” 10.07.2015

 

 

 

 

 

 

 Remont ulicy Ściegiennego w Imielinie – etap II.

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Remont_ulicy_Sciegiennego_w_Imielinie.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniej_oferty_Remont_ulicy_Sciegiennego_II_etap.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_Remont_ul_Sciegiennego_II_etap.pdf

SIWZ_Remont_ul__Sciegiennego_w_Imielinie_II_etap.pdf

 

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-remont-sciegiennego-ii-etap.doc
zalacznik-nr-2-projekt-umowy-remont-ul.-sciegiennego-ii-etap.rtf
zalacznik-nr-3-oswiadczenie-art.-22-remont-sciegiennego-ii-etap.doc
zalacznik-nr-4-oswiadczenie-art-24.-remont-sciegiennego-ii-etap.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-robot-remont-sciegiennego-ii-etap.doc
zalacznik-nr-6-wykaz-osob-remont-sciegiennego-ii-etap.doc
zalacznik-nr-8-grupy-kapitalowe-remont-sciegiennego-ii-etap.doc
zalacznik-nr-7-przedmiar-robot.pdf
zalacznik-nr-7-specyfikacja-techniczna-ul.-sciegiennego-w-imielinie-od-sapety-do-ul.-w.pdf
niweleta.pdf
orientacja.pdf
opis-piotra-sciegiennego.pdf
profil-kanalizacji.pdf
przekroje-poprzeczne-4.1.pdf
przekroje-poprzeczne-4.2.pdf
przekroje-poprzeczne-4.3.pdf
przekroje-poprzeczne-4.4.pdf
przekroje-poprzeczne-4.5.pdf
przekroje-poprzeczne-4.6.pdf
przekroje-poprzeczne-4.7.pdf
przekroje-poprzeczne-4.8.pdf
przekroje-typowe-3.1.pdf
przekroje-typowe-3.2.pdf
przekroje-typowe-3.3.pdf
przekroje-typowe-3.4.pdf
przekroje-typowe-3.5.pdf
przekroje-typowe-3.6.pdf
przekroje-typowe-3.7.pdf
sytuacja.pdf
««« powrót