MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-06-2011 | 08:13
data ostatniej modyfikacji:  06-07-2011 | 06:40
data wytworzenia dokumentu:  22-06-2011
autor dokumentu: Barbara Stolorz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Wykonanie nakładek asfaltobetonowych na terenie miasta Imielin w 2011 roku 22.06.2011

  - ogłoszenie : ogl._o_zam.nakladki.doc

Materiały do pobrania :
- SIWZ : siwz_-_nakladki.doc
- zał. nr 1 : zal_nr_1_formularz_ofertowy_-_nakladki.doc
- zał. nr 2 projekt umowy : projekt__um__nakladki.pdf
- zał. nr 3 : zal._nr_3_oswiadczenie_art._22_-_nakladki.doc
- zał. nr 4 : zal._nr_4_oswiadczenie_o_nie_podleganiu..-_nakladki.doc
- zał. nr 5 : wykaz_robot__-_nakladki.doc
- zał. nr 6 : zal_6_wykaz_osob_-_nakladki.doc
- przedmiar robót : przedmiar_nakladki.pdf
- specyfikacja techniczna : st_nakladki.pdf


 Odpowiedzi na pytania do przetargu : odpowiedz.pdf
««« powrót