MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  07-06-2011 | 07:39
data ostatniej modyfikacji:  13-06-2011 | 09:36
data wytworzenia dokumentu:  07-06-2011
autor dokumentu: Barbara Stolorz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu "Chcę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learining do swojego rozwoju" 07.06.2011

 ogłoszenie : ogl._o_zam._dostawa.doc

Materiały do pobrania :
- SIWZ siwz_-_dostawa.doc
- zał. nr 1 Formularz oferty zal_nr_1_formularz_ofertowy_-_dostawa.doc
- zał. nr 2 Projekt umowy zal._nr_2_-_projekt_umowy_-_dostawa.doc
- zał. nr 3 - wzór oświadczenie (art. 22) zal._nr_3_oswiadczenie_art._22_-_dostawa.doc
- zał. nr 4 - wzór oświadczenia (art. 24) zal._nr_4_oswiadczenie_o_nie_podleganiu..-_dostawa.doc
- zał. nr 5 zalacznik_nr_5-wyposazenie.doc
- zał. nr 6 zalacznik_nr_6_-_2011.doc
- zał. nr. 7 zalacznik_nr_7_-materialy_na_2012_rok.doc
- zał. nr 8 zalacznik_nr__8_-__2012_rok.doc
- zał. nr 9 zalacznik_nr_9_-materialy_na_2013_rok.doc
- przykładowy młynek obrazek_mlynek.doc

 - Korekta do opisu przedmiotu zamówienia :  korekta_do_opisu_przedmiotu_zamowienia.odt
 - 2 korekta do opisu przedmiotu zamówienia : korekta_nr_2_do_opisu_przedmiotu_zamowienia.odt

««« powrót