MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  06-06-2011 | 10:05
data ostatniej modyfikacji:  07-06-2011 | 09:37
data wytworzenia dokumentu:  06-06-2011
autor dokumentu: Barbara Stolorz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Remont ul. Przemysłowej w Imielinie 06.06.2011


 ogłoszenie : ogl._o_zam._-_przemyslowa.doc

Materiały do pobrania :
 - SIWZ siwz_-_przemyslowa.doc
- zał. nr 1 Formularz oferty zal_nr_1_formularz_ofertowy_-_przemyslowa.doc
- zał. nr 2 Projekt umowy p_r_o_j_e_k_t_umowy_-_przemyslowa.doc
- zał. nr 3Oświadczenie zal._nr_3_oswiadczenie_art._22_-_przemyslowa.doc
- zał. nr 4 Oświadczenie zal._nr_4_oswiadczenie_o_nie_podleganiu..-_przemyslowa.doc
- zał. nr 5 Wykaz robót wykaz_robot__-_ul._przemyslowa.doc
- zał. nr 6 Wykaz osób zal_6_wykaz_osob_-_przemyslowa.doc
Przedmiar robót przedmiar_przemyslowa.pdf
Specyfikacja Techniczna st_podbudowa__przemyslowa.pdf

 - Pismo : korekta do przedmiaru robót : korekta_do_przedmiaru.pdf
 - Poprawiony przedmiar robót : poprawiony_przedmiar_-_podbudowa_ul._przemyslowej.pdf
««« powrót