MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  01-06-2011 | 10:27
data ostatniej modyfikacji:  01-06-2011 | 10:27
data wytworzenia dokumentu:  01-06-2011
autor dokumentu: Barbara Stolorz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie zadania pn. Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 2) 01.06.2011

 - ogłoszenie : ogl._o_zawarciu_umowy_-_kanali._obszar_2.doc

-  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przesłane w dniu 01.06.2011r. do Unii Europejskiej celem publikacji w Dzienniku Urzędowym UE  ogloszenie_o_udzieleniu_zam._-_ue.pdf
««« powrót