MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  16-05-2011 | 06:30
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2011 | 06:30
data wytworzenia dokumentu:  16-05-2011
autor dokumentu: Barbara Stolorz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 2" 16.05.2011

 ogłoszenie o wyniku postępowania : ogloszenie_o_wyniku_postepowania-_obszar_2.doc
««« powrót