MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  06-04-2011 | 09:11
data ostatniej modyfikacji:  06-04-2011 | 09:11
data wytworzenia dokumentu:  06-04-2011
autor dokumentu: Barbara Stolorz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Budowa chodnika przy ul. Turystycznej w Imielinie (na odc. od ul. Imielińskiej do posesji nr 22) 06.04.2011

- ogłoszenie : ogl._o_zam._turystyczna.doc

Materiały do pobrania :
- SIWZ : siwz_-_turystyczna.doc
- zał. nr 1 zal_nr_1_formularz_ofertowy_-_turystyczna.doc
- zał. nr 2 - projekt umowy : p_r_o_j_e_k_t_umowy_-_turystyczna.doc
- zał. nr 3 oświadczenie : zal._nr_3_oswiadczenie_art._22_-_turystyczna.doc
- zał. nr 4 oświadczenie : zal._nr_4_oswiadczenie_o_nie_podleganiu..-_turystyczna.doc
- zał. nr 5 : wykaz robót : wykaz_robot__-_ul._turystyczna.doc
- zał. nr 6 : wykaz osób : zal_6_wykaz_osob_-_turystyczna.doc

- przedmiar : przedmiar_turystyzcna.pdf

- projekt :
02_sytuacja_t.pdf
03_plan_zagospodarowania_terenu_t.pdf
03_plansza_zbiorcza_uzbrojenia_terenu_t.pdf
04_profil_podluzny_t.pdf
05_przekroj_konstrukcyjny_t.pdf
06_profil_podluzny_-_odcinek_i_t.pdf
07_profil_podluzny_-_odcinek_ii_t.pdf
08_wylot_kanalizacji_t.pdf
09_zestawienie_studni_i_wpustow_t.pdf
orientacja_t.pdf
pbw_imielin_-_turystyczna_-_cz_opisowa.pdf
projekt_organizacji_ruchu.pdf
sst_imielin_-_turystyczna.pdf


««« powrót