MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  31-03-2011 | 07:09
data ostatniej modyfikacji:  31-03-2011 | 07:09
data wytworzenia dokumentu:  31-03-2011
autor dokumentu: Barbara Stolorz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Remont parkingu przy ul. Floriana w Imielinie 31.03.2011

 ogłoszenie : ogl._o_zam._floriana.doc

Materiały do pobrania :

- SIWZ : siwz_-_parking_przy_floriana.doc
- zał n r 1 Formularz oferty : zal_nr_1_formularz_ofertowy_-parking_floriana.doc
- zał. nr 2 projekt umowy : p_r_o_j_e_k_t_umowy_-_parking_floriana.doc
- zał. nr 3 wzór oświadczenia : zal._nr_3_oswiadczenie_art._22_-_parking_floriana.doc
- zał nr 4 wzór oświadczenia : zal._nr_4_oswiadczenie_o_nie_podleganiu..-_parking_floriana.doc
- zał. nr 5   wykaz robót :  wykaz_robot__-_parking_floriana.doc
- zał. nr 6 wykaz osób : zal_6_wykaz_osob_-_parking_floriana.doc
- zał. nr 7 przedmiar robót : przedmiar_floriana.doc
- zał. nr 8 Specyfikacja Techniczna specyfikacja_techniczna_floriana.doc
««« powrót