MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  30-03-2011 | 09:37
data ostatniej modyfikacji:  06-04-2011 | 07:06
data wytworzenia dokumentu:  30-03-2011
autor dokumentu: Barbara Stolorz
edycja dokumentu: Robert Lipa
   
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn."Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin - etap II (obszar 2) 30.03.2011

treść ogłoszenia : ogl._o_zam._inspektor_nad..doc

Materiały do pobrania :
- SIWZ : siwz_-_nadzor_2011.doc
- zał. nr 1 Formularz oferty  zal_nr_1_formularz_ofertowy_-nadzor.doc
- zał. nr 2 Projekt umowy zal._2_-_projekt_umowy.doc
- zał. nr 3 oświadczenie zal._nr_3_oswiadczenie_art._22_-_nadzor.doc
- zał. nr 4 oświadczenie zal._nr_4_oswiadczenie_o_nie_podleganiu..-_nadzor.doc
- zał. nr 5 opis przedmiotu zamówienia  zal._nr_5_-opis_przedmiotu_zamowienia.doc
- zał. nr 6  wykaz osób zal_6_wykaz_osob_-_nadzor.doc
- zał. nr 7 wykaz usług wykaz_uslug__-_inspektor.doc

- Odpowiedzi na pytania z dnia : 01.04.2011 i 05.04.2011r.
odpowiedzi_na_pytania_-_i.nadzoru_1.doc
««« powrót