MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  29-09-2021 | 14:39
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na zimowe utrzymanie dróg i chodników w Imielinie 27.10.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10 + 240 do km 11 + 285 25.10.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z podziałem na zadania : I – Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych II – Wywóz i unieszkodliwianie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Imielin 19.10.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Realizacja nowatorskich zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard S. Wyszyńskiego w Imielinie oraz uczniów Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w imielinie rozwijających kompetencje kluczowe z programów MĄDRE DZIECKO, UCZEŃ z CHARAKTEREM i GIMNAZJALISTA z KLASĄ organizowanych w ramach projektu „Chcę – mogę więcej. Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 12.10.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin 11.10.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Realizacja przewozu osób na trasie Imielin - Tychy w 2012 roku 11.10.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Imielin w sezonie 2011/2012 27.09.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę sprzętu elektronicznego do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu Chcę - mogę więcej ! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju...." 14.09.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę sprzętu elektronicznego do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu "Chcę - mogę więcej ! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju" 31.08.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Rozstrzygnięcie przetargu na zabudowę progów zwalniających na ulicach Niemcewicza, Pośpiecha, Rubinowej i Drzymały w Imielinie 31.08.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę trybuny dla kibiców na boisku wraz z rozbiórką istniejących siedzisk w Imielinie przy ul. Hallera 17.08.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę trybuny dla kibiców na boisku wraz z rozbiórką istniejących siedzisk 25.07.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zwarciu umowy na wykonanie nakładek asfaltobetonowych na terenie miasta Imielin 22.07.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Zabudowa progów zwalniających na ulicach Niemcewicza, Pośpiecha, Rubinowej i Drzymały w Imielinie 20.07.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa sprzętu elektronicznego do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu „Chcę – mogę więcej ! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20.07.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie w sprawie wyboru oferty na "Wykonanie nakładek asfaltobetonowych na terenie miasta Imielin w 2011 roku" 18.07.2011
Status: zakończony | więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Remont ul. Przemysłowej w Imielinie" 13.07.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu : Chcę - mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-leariningu do swojego rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12.07.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na remont ul. Przemysłowej w Imielinie 07.07.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Budowa trybuny dla kibiców na boisku wraz z rozbiórką istniejących siedzisk w Imielinie przy ul. Hallera 05.07.2011
Status: zakończony | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7