MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2021 | 14:38
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin w roku 2018.” 22.12.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie.” 26.10.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w okresie od 1.01.2018r. do 22.06.2018r.” 20.10.2017
więcej »»»
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2018 roku.” 18.10.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ulicą Imielińską, a ulicą Kowalską w Imielinie.” (postępowanie drugie) 06.10.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Heweliusza w Imielinie.” (postępowanie drugie) 04.10.2017
więcej »»»
„Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 4).” 03.10.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej dla ulicy Marii Dąbrowskiej oraz ulicy Drzymały w Imielinie.” postępowanie drugie 26.09.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Heweliusza w Imielinie.” 18.09.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej dla ulicy Marii Dąbrowskiej oraz ulicy Drzymały w Imielinie.” 12.09.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2017/2018.” 11.09.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Modernizacja ulicy Sapety w Imielinie - etap 2 i 3.” 10.08.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ulicą Imielińską, a ulicą Kowalską w Imielinie - etap I.” 07.06.2017
więcej »»»
„Remont nawierzchni ulicy Floriana oraz parkingu przy Domu Kultury Sokolnia w Imielinie.” 30.05.2017
więcej »»»
„Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2017 roku.” 27.04.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont ulicy Piotra Skargi oraz ulicy Bartniczej w Imielinie.” 04.04.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Imielin w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2019r.” 17.03.2017
Status: aktualny | więcej »»»
,,Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacjami w tym gazową, zjazdem z drogi publicznej oraz przyłączami: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie przy ul. Drzymały, na działkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.” 02.03.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej dla wyznaczonych dróg gminnych Miasta Imielin w 2017 roku.” 08.02.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2017 roku.” 03.02.2017
Status: aktualny | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7