MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  15-01-2020 | 16:09
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2016/2017.” 28.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont ulicy Piotra Skargi w Imielinie.” 26.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.” 23.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: „Umocnienie rowu przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 16.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Usługi związane z jesiennym utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 07.09.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa odwodnienia drogi bocznej ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 30.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie parku na Kopcu Wolności przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 29.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Imielinie przy ulicy Drzymały – bocznej.” 26.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Wyburzenie budynku i budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Rejtana w Imielinie.” 25.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Roboty związane z jesiennym utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 16.08.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.” 12.07.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Imielinie przy ulicy Drzymały – bocznej.” 30.06.2016
więcej »»»
„Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego przy Gimnazjum w Imielinie.” 22.06.2016
więcej »»»
„Umocnienie rowu przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 17.06.2016
więcej »»»
„Budowa rampy i placów manewrowych na terenie PSZOK w Imielinie.” 26.04.2016
więcej »»»
„Przebudowa ulicy Aptecznej w Imielinie wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej.” 06.04.2016
więcej »»»
„Roboty związane z wiosennym utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 30.03.2016
więcej »»»
„Zamówienie dodatkowe w ramach zadania pn.: Wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin.” 18.03.2016
więcej »»»
„Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3).” 18.03.2016
więcej »»»
„Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.” 19.01.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7