MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  16-05-2019 | 12:25
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.” 12.07.2016
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Imielinie przy ulicy Drzymały – bocznej.” 30.06.2016
więcej »»»
„Utwardzenie i zagospodarowanie placu gminnego przy Gimnazjum w Imielinie.” 22.06.2016
więcej »»»
„Umocnienie rowu przy ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 17.06.2016
więcej »»»
„Budowa rampy i placów manewrowych na terenie PSZOK w Imielinie.” 26.04.2016
więcej »»»
„Przebudowa ulicy Aptecznej w Imielinie wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej.” 06.04.2016
więcej »»»
„Roboty związane z wiosennym utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 30.03.2016
więcej »»»
„Zamówienie dodatkowe w ramach zadania pn.: Wykonanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Imielin.” 18.03.2016
więcej »»»
„Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 3).” 18.03.2016
więcej »»»
„Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.” 19.01.2016
więcej »»»
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na ulicach Kusocińskiego i Rubinowej w Imielinie w latach 2016 – 2018. 07.12.2015
więcej »»»
Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2016. 03.12.2015
więcej »»»
„Odbiór odpadów komunalnych w postaci popiołów i żużli z palenisk domowych z terenu Miasta Imielin.” 19.11.2015
więcej »»»
Dostawa gazu ziemnego dla budynków komunalnych na terenie Miasta Imielin w latach 2016-2018. 17.11.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2016.” 13.11.2015
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: Remont nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Ściegiennego w Imielinie. 10.11.2015
więcej »»»
,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w postaci popiołów z palenisk domowych z terenu Miasta Imielin.” 20.10.2015
Status: aktualny | więcej »»»
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2016 roku.” 01.10.2015
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty budowlane dodatkowe do zadania pn.: „Przebudowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie na dwa korty do squash’a.” 25.09.2015
więcej »»»
Remont nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Ściegiennego w Imielinie.” Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2015 roku.” 24.09.2015
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6