MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  26-10-2017 | 11:15
data ostatniej modyfikacji:  19-12-2017 | 09:42
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie.” 26.10.2017

 

„Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie.”

GK.271.0030.2017

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_CP_Imielin.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_CP_Imielin.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0030_2017.pdf

 

Odp_na__pytania_z_dnia_08_11_2017.pdf

UWAGA !!!    AKTUALIZACJA_PRZEDMIARU_A-2977_BW_IIZ_IIIA_IIIK_PRZEDMIAR_ROBOT_.pdf

  

Ogloszenie_o_zamowieniu_centrum_przesiadkowe_Imielin.pdf

SIWZ_centrum_przesiadkowe_Imielin.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-centrum-przesiadkowe.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1centrum-przesiadkowe.doc
zalacznik-nr-3-projek-umowy-centrum-przesiadkowe-imielin.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-centrum-przesiadkowe.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-centrum-przesiadkowe.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-centrum-przesiadkowe.doc
zalacznik-nr-7-przedmiary-robot.zip
zalacznik-nr-7-dokumentacja-projektowa-cen-przes.-imielin.zip
««« powrót