MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  20-10-2017 | 15:08
data ostatniej modyfikacji:  12-12-2017 | 15:31
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w okresie od 1.01.2018r. do 22.06.2018r.” 20.10.2017

 

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina

wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem

w okresie od 1.01.2018r. do 22.06.2018r.”

GK.271.0046.2017

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dowoz_dzieci_do_22_06_2018.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zad__1.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zad__2.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zad__3.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0046_2017.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_dowoz_dzieci_do_czerwca_2018_Imielin.pdf

SIWZ_dowoz_dzieci_do_czerwca_2018_r.pdf

 

 

 

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz_ofertowy-dowoz-dzieci-2018.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-dowoz-dzieci-2018.doc
zalacznik-nr-3-proj.-umowy-dowoz-dzieci-2018.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-sprzetu-dowoz-dzieci-2018.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-dowoz-dzieci-2018.doc
zalacznik-nr-7-7a-7b-7c-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-osob-dowoz-dzieci-2018-poprawiny.doc
««« powrót