MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  18-10-2017 | 15:44
data ostatniej modyfikacji:  22-11-2017 | 14:45
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2018 roku.” 18.10.2017

 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków,

obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2018 roku.”

GK.271.0045.2017

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_GK_271_0045_2017.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_energia_2018.pdf 

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0045_2017.pdf

 

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_20_10_2017_energia_2018_Imielin.pdf

Zalacznik.ods

 

odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_19_10_2017_energia_2018_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_energia_2018_Imielin.pdf

SIWZ_energia_2018_Imielin.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-energia-2018.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-energia-2018.doc
zalacznik-nr-3-umowa_generalna-energia-2018.doc
zalacznik-nr-3a-umowa_szczegolowa-energia-2018.doc
zalacznik-nr-4-grupy-kapitalowe-energia-2018.doc
zalacznik-nr-5-szczegolowy-opis-przedmiotu-zamowienia-energia-2018-imielin-poprawiony.pdf
««« powrót