MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  06-10-2017 | 10:41
data ostatniej modyfikacji:  23-11-2017 | 10:35
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ulicą Imielińską, a ulicą Kowalską w Imielinie.” (postępowanie drugie) 06.10.2017

 

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru

położonego pomiędzy ulicą Imielińską, a ulicą Kowalską w Imielinie.”

 

GK.271.0042.2017

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_GK_271_0042_2017.pdf

 

Oglosenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_GK_271_0042_2017.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0042_2017.pdf

 

 

Uwaga: Zgodnie z zapisem SIWZ w rozdziale XVI pkt. 3.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sporządził kosztorysy metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączone przedmiary robót (podstawa wyceny, opis robót, jednostka obmiarowa, ilość cena jednostkowa netto, wartość pozycji netto) i załączył do formularza ofertowego.

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_przebudowa_rynku_Imielin.pdf

SIWZ_przebudowa_rynku_Imielin.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-rynek.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-rynek.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-przebudowa-rynku.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-rynek.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-rynek.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-rynek.doc
zalacznik-nr-7-rynek-imielin.-przedmiary-robot.zip
zalacznik-nr-7-rynekimielin.-dokumentacja-projektowa.zip
««« powrót