MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  03-10-2017 | 14:29
data ostatniej modyfikacji:  04-12-2017 | 13:26
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Imielin – etap II (obszar 4).” 03.10.2017

 

 

„Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

dla miasta Imielin – etap II (obszar 4).”

GK. 271.0040.2017

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_GK_271_0040_2017_kan__san__Imielin_etap_2_obszar_4.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Gk_271_0040_2017.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0040_2017.pdf 

 

 

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_02_11_2017_roku_kan__san__Imielin__obszar_4.pdf

 

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_23_10_2017_roku_kan__san__Imielin__obszar_4.pdf 

Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ.pdf

nowy_zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_-_kan__san__etap_II_obszar_4_zmiana.doc

 

 

Informacja_Zamawiajacego_z_dnia_26_10_2017r_.pdf

 

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_26_10_2017_roku_kan__san__Imielin__obszar_4.pdf

 

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_19_10_2017_roku_kan__san__Imielin__obszar_4.pdf 

Opis_techniczny_projektu_pierwotnego_-dok__tech__-_zew__kan__sanit__II_etap,obszar_4_-_Imielin.doc

Uzgodnienia_branzowe.pdf

Rysunki_od_KS_12_do_KS_21.pdf

Rysunki_i_opis_przepompowni_P1,P2_(KS22,KS23).pdf

 

Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_17_10_2017_roku_kan__san__Imielin__obszar_4.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_kan__san__Imielin_etap_II_obszar_4.pdf

SIWZ_kan__san__Imielin_etap_II_obszar_4.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-kan.-san.-etap-ii-obszar-4.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-kan.-san.-etap-ii-obszar-4.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-kan.-san.-etap-ii-obszar-4.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-kan.-san.-etap-ii-obszar-4.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-kan.-san.-etap-ii-obszar-4.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-kan.-san.-etap-ii-obszar-4.doc
zalacznik-nr-7-sop-imielin-obszar-4.zip
««« powrót