MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  26-09-2017 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  26-10-2017 | 15:27
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mirosław Szendera
   
„Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej dla ulicy Marii Dąbrowskiej oraz ulicy Drzymały w Imielinie.” postępowanie drugie 26.09.2017

 

„Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej

dla ulicy Marii Dąbrowskiej oraz ulicy Drzymały w Imielinie.”

postępowanie drugie

Ogloszenie_o udzieleniu_zamowienia wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej dla ul. M.Dąbrowskiej oraz ul. Drzymały w Imielinie.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_GK_271_0041_2017.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0041_2017.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_projekty_drogowe_post__2.pdf

SIWZ_projekty_drogowe_2017.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-projekty-drogowe-2017.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-projekty-drogowe-2017.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-dokumentacja-projektowa-brazny-drogowej.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-uslug-projekty-drogowe-2017.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-projekty-drogowe-2017.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-projekty-drogowe-2017.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa-branzy-drogowej.pdf
««« powrót