MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  30-05-2017 | 15:37
data ostatniej modyfikacji:  10-07-2017 | 17:04
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Remont nawierzchni ulicy Floriana oraz parkingu przy Domu Kultury Sokolnia w Imielinie.” 30.05.2017

 

 

„Remont nawierzchni ulicy Floriana oraz parkingu przy Domu Kultury Sokolnia w Imielinie.”

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_remont_ul__Florana_i_parking_przy_DK_Sokolnia.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_GK_271_0024_2017.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0024_2017.pdf

 

Informacja - wyjaśnienie treści SIWZ:

Do wyceny kostki brukowej prosze wziąść kostkę Bruk-Bet Kontur Rustical Kolor Granit Szary gr. 8cm lub równoważną.

  

Ogloszenie_o_zamowieniu_remont_ul__Floriana_parking_przy_DK_Sokolnia_w_Imielinie.pdf

 

SIWZ_remont_ul__Floriana_parking_przy_DK_SOKOLNIA.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-remont-floriana-parking.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-remont-floriana-parking.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-floriana-parking-sokolnia.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-remont-floriana-parking.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-remont-floriana-parking.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-remont-floriana-parking.doc
zalacznik-nr-7-przedmiary-robot.pdf
zalacznik-nr-7-dp-1-floriana_00.opis.pdf
zalacznik-nr-7-dp-2-floriana_01.orientacja.pdf
zalacznik-nr-7-dp-3-floriana_02.plansytuacyjny.pdf
zalacznik-nr-7-dp-4-ogrodzeniesokolnia_01.plansytuacyjny.jpg
zalacznik-nr-7-dp-5-parkingsokolnia_00.opis.pdf
zalacznik-nr-7-dp-6-parkingsokolnia_01.plan-sytuacyjny.pdf
zalacznik-nr-7-dp-7-parkingsokolnia_02.przekroje-typowe.pdf
zalacznik-nr-7-dp-8-parkingsokolnia_03.plan-warstwicowy.pdf
zalacznik-nr-7-dp-9-parkingsokolnia_04.przekroje-poprzeczne.pdf
zalacznik-nr-7-dp-10-parkingsokolnia_06.specyfikacja.pdf
««« powrót