MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  27-04-2017 | 11:57
data ostatniej modyfikacji:  29-05-2017 | 13:35
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2017 roku.” 27.04.2017

 

 

„Remont nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2017 roku.”

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_nakladki_asfaltobetonowe_2017_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_nakladki_asfaltobetonowe_2017_Imielin.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0020_2017.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_04_05_2017_asfalty.pdf

 Ogloszenie_o_zamowieniu_nakladki_asfaltobetonowe_w_2017_r.pdf

SIWZ_nawierzchnie_asfaltobetonowe_w_2017_r__Imielin.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-nakladki-2017.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-nakladki-2017.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-asfalty-2017-r.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-nakladki-2017.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-nakladki-2017.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-nakladki-2017.doc
zalacznik-nr-7-specyfikacja-techniczna-nakladki-asfaltobetonowe-w-2017-r.pdf
««« powrót