MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  04-04-2017 | 15:07
data ostatniej modyfikacji:  11-05-2017 | 11:59
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Remont ulicy Piotra Skargi oraz ulicy Bartniczej w Imielinie.” 04.04.2017

 

 

„Remont ulicy Piotra Skargi oraz ulicy Bartniczej w Imielinie.”

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_remont_ul__Skargi_i_ul__Bartniczej_w_Imileinie.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_remont_ul__Skargi_i_Bartniczej.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0016_2017.pdf

 

UWAGA: Poniżej zamieszczono zaktualizowany załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY:

zaktualizowany zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_remont_ulicy_Skargi_i_Bartniczej.doc

 

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_remont_ulicy_Skargi_i_Bartniczej_w_Imielinie.pdf

 

SIWZ_remont_ul__Skargi_i_ul__Bartniczej.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-remont-ulicy-skargi-i-bartniczej.doc
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-remont-ulicy-skargi-i-bartniczej.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-remont-ulicy-skargi-i-bartniczej.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-remont-ulicy-skargi-i-bartnicza.doc
zalacznik-nr-7-przedmiary-robot.pdf
zalacznik-nr-7-specyfikacja-techniczna-ul.-skargi.pdf
0.-zalacznik-nr-7-opis-techniczny-skargi.pdf
1.-plan-sytuacyjny.pdf
2.-profil-podluzny.pdf
3.1.-przekroje-typowe-cz.-1.pdf
3.2.-przekroje-typowe-cz.-2.pdf
4.1.-przekroje-poprzeczne-1-9.pdf
4.2.-przekroje-poprzeczne-10-20.pdf
zalacznik-nr-3-projekt-umowyt-remont-ul.-skargi-i-ul.-bartniczej.pdf
««« powrót