MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  02-03-2017 | 16:34
data ostatniej modyfikacji:  30-03-2017 | 11:14
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
,,Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacjami w tym gazową, zjazdem z drogi publicznej oraz przyłączami: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie przy ul. Drzymały, na działkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.” 02.03.2017

 

 

,,Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

wraz z instalacjami w tym gazową, zjazdem z drogi publicznej oraz przyłączami:

wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu

w Imielinie przy ul. Drzymały, na działkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.”

 

GK.271.0009.2017


 

Ogloszeniu_o_udzieleniu_zamowienia_budowa_remizy_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_GK_271_0009_2017_remiza_Imielin.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0009_2017.pdf

 

Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ_2_Imielin_remiza.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_budowa_remizy_Imielin.pdf

SIWZ_remiza_OSP_Imielin.pdf

Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ.pdf

 

 Uwaga:

Dnia 06.03. 2017r. uzupełniono dokumentację projektową (załącznik nr 7) o przedmiar dot. przyłącza elektroenergetycznego:

przedmiar_przylacze_elektroenergoetyczne.pdf

oraz załączono przedmiar przekładki istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:

przedmiar_kanalizacja_sanitarna.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-budowa-remizy-imielin.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-budowa-remizy-imielin.doc
zalacznik-nr-3-do-siwz-projekt-umowy.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-budowlanych-budowa-straznicy-imielin.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-budowa-remizy-imielin.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-budowa-remizy.doc
zalacznik-nr-7-dok.-proj.-archit.-opis-osp-imielin.pdf
02_projekt-zagospodarowania-terenu.pdf
02a_obszar-oddzialywania-obiektu.pdf
02b_projekt-zagospodarowania-terenu-powiekszenie.pdf
03_przekroj-przez-teren.pdf
03a_zjazd-na-dzialke.pdf
04_rzut-parteru.pdf
05_rzut-pietra.pdf
06_rzut-dachu.pdf
07_wieza.pdf
08_przekroj-a-a.pdf
09_przekroj-b-b.pdf
10_przekroj-c-c.pdf
11_przekroj-d-d.pdf
12_przekroj-e-e.pdf
13_elewacja-polnocna.pdf
14_elewacja-wschodnia.pdf
15_elewacja-poludniowa.pdf
16_elewacja-zachodnia.pdf
17_zestawienie-stolarki.pdf
18_zestawienie-stolarki.pdf
zalacznik-nr-7-konstrukcja-opis-pb.pdf
19-k-01-fundamenty.pdf
20-k-02-strop-nad-parterem_konstr-dachu-nad-garazem.pdf
21-k-03-stropodach.pdf
22-k-04-przekroj-a-a.pdf
23-k-05-przekroj-c-c.pdf
24-k-06-uklad-wiencow_belek_nadprozy.pdf
38-kz-07-slup-zelbetowy-r-2.pdf
39-kz-08-slup-zelbetowy-r-2a.pdf
40-kz-09-slup-zelbetowy-r-2b.pdf
41-kz-10-slup-zelbetowy-r-3.pdf
42-kz-11-slup-zelbetowy-r-4.pdf
43-kz-12-slup-zelbetowy-r-4a.pdf
44-kz-13-slup-zelbetowy-r-5.pdf
45-kz-14-slup-zelbetowy-r-6.pdf
46-kz-15-slup-zelbetowy-rw-5.pdf
47-kz-16-slup-zelbetowy-r-7.pdf
48-kz-17-belki-zelbetowe-b_1_0-b_1_1.pdf
49-kz-18-belki-zelbetowe-b_1_2-b_1_3.pdf
50-kz-19-belki-zelbetowe-b_1_4-b_1_5.pdf
51-kz-20-belki-zelbetowe-b_1_6.pdf
52-kz-21-belki-zelbetowe-b_1_7_b_1_8.pdf
53-kz-22-belki-zelbetowe-b_1_9_b_1_10.pdf
54-kz-23-belki-zelbetowe-b_1_11_b_1_12.pdf
55-kz-24-belki-zelbetowe-b_1_12a.pdf
56-kz-25-nadproza-zelbetowe-n-1_n-2.pdf
57-kz-26-nadproza-zelbetowe-n-3_n-4_n-5_n-6_pref.pdf
58-kz-27-schody-zelbetowe-sch_1_0.pdf
59-kz-28-schody-zelbetowe-sch_1_1.pdf
60-kz-29-stopa-fundamentowa-st_1_0.pdf
61-kz-30-stopa-fundamentowa-st_1_1.pdf
62-kz-31-stopa-fundamentowa-st_1_2.pdf
32-kz-01-slup-zelbetowy-r-1.pdf
33-kz-02-slup-zelbetowy-r-1b.pdf
34-kz-03-slup-zelbetowy-r-1c.pdf
35-kz-04-slup-zelbetowy-r-1d.pdf
36-kz-05-slup-zelbetowy-r-1e.pdf
37-kz-06-slup-zelbetowy-r-1f.pdf
zalacznik-nr-7-opis-pw.pdf
25-kw-01-fundamenty.pdf
26-kw-02-strop-nad-parterem_wieniec-w-4_konstr-dachu.pdf
27-kw-03-wieniec-w-5.pdf
28-kw-04-wieniec-w-6.pdf
29-kw-05-stropodach.pdf
30-kw-06-uklad-wiencow_nadprozy_belek.pdf
31-kw-07-wieza-uklad-schodow.pdf
81-zestawienia-stali-konstrukcyjnej_zamienne.pdf
66-ks-4-platwie-pl.pdf
67-ks-5-slup-s1.pdf
68-ks-6-schody-sch_1_0.pdf
69-ks-7-schody-sch_1_1.pdf
70-ks-8-schody-sch_1_2.pdf
71-ks-9-schody-sch_1_3.pdf
72-ks-10-podest-gorny_pd_1_0.pdf
73-ks-11-balustrady.pdf
74-ks-12-podkonstrukcja-pod-centrale.pdf
75-ks-13-schody-kanalu-sch_1_4.pdf
76-ks-12_z1_podkonstrucja-pod-centrale-pc_1_0.pdf
77-ks-12a_podkonstrucja-pod-centrale-pc_1_1.pdf
78-kw-02_z1_zmiana-lokalizacji-cenrtal-wentyl.pdf
79-kw-03_z1_zmiana-lokalizacji-cenrtal-wentyl.pdf
80-kw-04_z1_zmiana-lokalizacji-cenrtal-wentyl.pdf
63-ks-1-dzwigar-dz1_dz1prim_dz2.pdf
64-ks-2-stezenia-st1a_st1b_st1c.pdf
65-ks-3-stezenia-st2_stpa_b_c_tezniki-platwi-t1.pdf
zalacznik-nr-7-dokumentacja-projektowa-pozostala.zip
01_architektura.zip
02_konstrukcja.zip
««« powrót