MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  10-10-2016 | 15:03
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2016 | 13:21
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2017 roku.” 10.10.2016

„Dostawa energii elektrycznej

na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego

na terenie Miasta Imielin w 2017 roku.”

GK.271.0045.2016

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_energia_2017.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_energia_2017.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0045_2016_energia_2017.pdf

 

Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_z_dnia_12_10_2016r.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_energia_2017.pdf

SIWZ_energia_2017.pdf

Zalacznik_nr_5_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-energia-2017.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-remont-ulicy-skargi.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowa_generalna.doc
zalacznik-nr-3a-projekt-umowa_szczegolowa.doc
zalacznik-nr-4-grupy-kapitalowe-energia-2017.doc
««« powrót