MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  23-09-2016 | 12:33
data ostatniej modyfikacji:  18-10-2016 | 15:39
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.” 23.09.2016

 

„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie.”

GK.271.0038.2016

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_lekkiego_samochodu_ratownicz_gasniczego_dla_OSP_Imielin.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dostawa_lekkiego_samochodu_ratowniczo_gasniczego.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0038_2016.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_dostawa_lekkiego_samochodu_ratowniczo_gasniczego_OSP_Imielin.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_dostawa__samochodu_dla_OSP_Imielin.pdf

 

SIWZ_woz_strazacki.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-lekki-samochod-ratowniczo-gasniczy.doc
zalacznik-nr-1a-charakterystyka-oferowanego-pojazdu.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-odwodnienie.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-dostawa-lekkiego-samochodu-ratowniczo-gasniczego.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-dostaw-woz-strazacki.doc
zalacznik-nr-5-grupy-kapitalowe-woz-strazacki.doc
zalacznik-nr-6-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf
««« powrót