MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  30-08-2016 | 14:41
data ostatniej modyfikacji:  17-10-2016 | 16:23
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa odwodnienia drogi bocznej ulicy Wyzwolenia w Imielinie.” 30.08.2016

 

„Budowa odwodnienia drogi bocznej ulicy Wyzwolenia w Imielinie.

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_budowa_odwodnienia_drogi_bocznej_ul__Wyzwolenia_w_Imielinie.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_odwodnienie_Wyzwolenia_boczna.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_do_pn__GK_271_0037_2016.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_GK_271_0037_2016.pdf

poprawiony_przedmiar_Imielin_Wyzwolenia_ODW_III_PRZ.DOC

Uzgodnienie_Tauron.pdf

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi_do_SIWZ_z_08_09_br__Wyzwolenia.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_z_dnia_6_09_2016r_odwodnienie_boczna_Wyzwolenia.pdf

Zmiana_tresci_SIWZ_odwodnienie_boczna_Wyzwolenia.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_odwodnienie_ul_Wyzwolenia_boczna.pdf

SIWZ_odwodnienie_ul__Wyzwolenia_boczna.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-odwodnienie-wyzwolenia-boczna.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-odwodnienie-wyzwolenie-boczna.rtf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-odwodnienie-wyzwolenia-boczna.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-odwodnienie-wyzwolenia-boczna.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-odwodnienie-wyzwolenia-boczna.doc
zalacznik-nr-7-przedmiar-robot.pdf
zalacznik-nr-7-specyfikacja-techniczna.pdf
zalacznik-nr-7-strona-tyt-projekt.doc
zalacznik-nr-7-projekt_wyzwolenia_odowdnienie_pab.doc
rys_01.pdf
rys_02_1.pdf
rys_02_2.pdf
rys_03.pdf
rys_04.pdf
rys_05.pdf
rys_06.pdf
rys_07.pdf
rys_08.pdf
rys_09.pdf
zz-poprawiony-zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-odwodnienie-wyzwolenia-boczna.doc
««« powrót