MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  26-08-2016 | 12:48
data ostatniej modyfikacji:  12-10-2016 | 12:49
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Imielinie przy ulicy Drzymały – bocznej.” 26.08.2016

 

„Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w Imielinie przy ulicy Drzymały – bocznej.”

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_kanalizacja_deszczowa_Drzymaly_-_boczna.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_Drzymaly_boczna.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_do_pn_GK_271_0036_2016.pdf

Ogloszenie_o_zmienie_ogloszenia_GK_271_0036_2016.pdf

 

Zmiana_tresci_SIWZ_GK_271_0036_2016.pdf

Popraiony_zalacznik_nr_7_przedmiar_robot.pdf

 

odpowiedz_na_pytanie_do_SIWZ_z_dnia_1_09_2016r_.pdf

Zmiana_tresci_SIWZ_kan__deszcz__Drzymaly_boczna.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_kanalizacja_deszczowa_ul__Drzymaly_boczna.pdf

 

SIWZ_kan__deszczowa_ul__Drzymaly_boczna_ii.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-kanalizacja-deszczowa-drzymaly-boczna.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-kanalizacja-deszczowa-drzymaly-boczna.rtf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-kanalizacja-deszczowa-drzymaly-boczna.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-kanalizacja-deszczowa-drzymaly-boczna.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-kanalizacja-deszczowa-drzymaly-boczna.doc
zalacznik-nr-7-przedmiar-robot.pdf
zalacznik-nr-7-stwiorb.pdf
zalacznik-nr-7-projekt-architektoniczno-budowlany.pdf
projekt-zagospodarowania-terenu.pdf
bioz.pdf
spis-rysunkow-cz-g.pdf
plan-orientacyjny-cz-g.pdf
1.-projekt-zagospodarowania-terenu.pdf
2.-profil-podluzny-kolektora.pdf
3.-profile-podluzne-przykanalikow.pdf
zalacznik-nr-7-operat-wodno-prawny.pdf
1.-plan-urzadzen-wodnych.pdf
1.1-zasieg-zamierzonego-korzystania-z-wod.pdf
2.-plan-odwodnienia.pdf
3.-rysunek-charakterystyczny-wylotu.pdf
4.-profil-podluzny-istniejacego-rowu.pdf
5.-przekroje-poprzeczne-istniejacego-rowu.pdf
plan-orientacyjny.pdf
spis-rysunkow.pdf
poprawiony-zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-kanalizacja-deszczowa-drzymaly-boczna.doc
««« powrót