MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  25-08-2016 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  26-09-2016 | 08:09
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Wyburzenie budynku i budowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Rejtana w Imielinie.” 25.08.2016

 

„Wyburzenie budynku i budowa parkingu

przy skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Rejtana w Imielinie.”

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_wyburzenie_i_parking_na_rynku.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_wyburzenie_i_parking.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0035_2016.pdf

 

Zmiana_tresci_SIWZ_wyburzenie_i_parking.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_wyburzenie_i_parking_na_rynku_w_Imielinie.pdf

SIWZ_wyburzenie_i_parking.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-wyburzenie-i-parking.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-wyburzenie-i-parking.rtf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-wyburzenie-i-parking.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-wyburzenie-i-parking.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-wyburzenie-i-parking.doc
zalacznik-nr-7-przedmiar-robot.pdf
zalacznik-nr-7-imielin-parking-przy-um-specyfikacje-techniczne-wykonani.pdf
mapa-do-celow-projektowych.pdf
zal.-7-parking-0.-opis-techniczny.pdf
parking-1.-plan-nawierzchni-rys.-1.2.pdf
parking-1.-plan-sytuacyjny-rys.-1.1.pdf
parking-2.-przekroje-typowe-rys-2.1.pdf
parking-2.-przekroje-typowe-rys-2.2.pdf
parking-2.-przekroje-typowe-rys-2.3.pdf
parking-2.-przekroje-typowe-rys-2.4.pdf
parking-3.-przekroje-poprzeczne-rys.-3.2.pdf
parking-3.-przekroje-poprzeczne-rys.-3.3.pdf
parking-3.-przekroje-poprzeczne-rys.-3.4.pdf
parking-3.-przekroje-poprzeczne-rys.-3.1.pdf
parking-4.-wpust-uliczny-rys.-4.pdf
wyburzenie-0.-opis-techniczny.pdf
wyburzenie-rys.-1-plan-sytuacyjny-.pdf
wyburzenie-rys.-2.1-rzut-pomieszczen-.pdf
wyburzenie-rys.-2.2-elewacje-.pdf
poprawiony-zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-wyburzenie-i-parking.doc
««« powrót