MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  12-07-2016 | 15:07
data ostatniej modyfikacji:  05-09-2016 | 15:01
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.” 12.07.2016

 

„Przebudowa ulicy bocznej od ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie.”

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_boczna_Br__Alberta.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_boczna_Br__Alberta.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_bprzebudowa_ul__bocznej_Br__Alberta.pdf

SIWZ_przebudowa_bocznej_ul__Br__Alberta.pdf

 
Zalaczniki:
rys.3.2.pdf
rys.3.3.pdf
rys.4.1.pdf
rys.4.2.pdf
o-raport-alberta-boczna.pdf
o-profile-b-alberta.pdf
o-ul.boczna_od-br.-alberta-w-imielinie.pdf
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-ul.-boczna-alberta.doc
zalacznik-nr-2-projekt-umowy-ul.-boczna-alberta.rtf
zalacznik-nr-3-oswiadczenie-art.-22-ul.-boczna-alberta.doc
zalacznik-nr-4-oswiadczenie-art-24.-ul.-boczna-alberta.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-robot-ul.-boczna-alberta.doc
zalacznik-nr-6-wykaz-osob-ul.-boczna-alberta.doc
zalacznik-nr-8-grupy-kapitalowe-ul.-boczna-alberta.doc
zalacznik-nr-7-przedmiar-robot.pdf
zalacznik-nr-7-specyfikacja-ul.-boczna-od-ul.-brata-alberta-imielin.pdf
zalacznik-nr-7-ot_mz.pdf
rys.1.pdf
rys.2.pdf
rys.2kd.pdf
rys.3.1.pdf
««« powrót