MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  27-10-2020 | 10:58
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty" 07.02.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie 07.02.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty. 10.01.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin w 2012 roku 29.12.2011
Status: zakończony | więcej »»»
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2012 29.12.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na "Utrzymanie czystości na terenie miasta Imielin w 2012 roku" 28.12.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2012. 22.12.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na utrzymanie czystości na terenie miasta Imielin w 2012 roku 19.12.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku 2012 06.12.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odc. od km 10+240 do km 11+285 05.12.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Opracowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie na odcinku od km 10+240 do km 11+285" 29.11.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Utrzymanie czystości na terenie miasta Imielin w 2012 roku 25.11.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych z podziałem na zadania : I - Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych II - Wywóz i unieszkodliwianie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta Imielin. 22.11.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów komunalnych w 2012 r. 14.11.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na realizację przewozu osób na trasie Imielin - Tychy w 2012r. 09.11.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin 08.11.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umowy na zimowe utrzymanie dróg i chodników w Imielinie 03.11.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o zawarciu umów na prowadzenie usług trenerskich w szkołach w Imielinie 31.10.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin 27.10.2011
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na usługi trenerskie dla przeprowadzenia zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Imielinie 27.10.2011
Status: zakończony | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6