MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  01-03-2021 | 16:18
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Imielinie na odcinku od sali gimnastycznej do ulicy Miarki.” postępowanie drugie 13.08.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Modernizacja ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Dobrej.” 24.07.2018
więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Imielin wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2018/2019.” 23.07.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w Imielinie na odcinku od sali gimnastycznej do ulicy Miarki.” 10.07.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Miasta Imielin.” 21.06.2018
Status: aktualny | więcej »»»
Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.” 25.05.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Świadczenie usługi oświetlenia drogowego o podwyższonym standardzie na terenie Miasta Imielin." 27.04.2018
więcej »»»
„Remonty nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2018 roku.” 26.04.2018
więcej »»»
„Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Św. Brata Alberta 54 w Imielinie.” 20.04.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2018 roku.” 20.03.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ulicy Skalnej do drogi na cmentarz .” 05.03.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Remont ulicy Heweliusza w Imielinie.” 29.01.2018
więcej »»»
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj" windy zewnętrznej w budynku komunalnym przy ul. Imielińskiej 87 w Imielinie.” 26.01.2018
więcej »»»
„Wykonywanie w roku 2018 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej.” 17.01.2018
więcej »»»
„Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie miasta Imielin w roku 2018.” 22.12.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie.” 26.10.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w okresie od 1.01.2018r. do 22.06.2018r.” 20.10.2017
więcej »»»
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, obiektów i oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w 2018 roku.” 18.10.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Rozbudowa i przebudowa istniejącego skweru położonego pomiędzy ulicą Imielińską, a ulicą Kowalską w Imielinie.” (postępowanie drugie) 06.10.2017
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Heweliusza w Imielinie.” (postępowanie drugie) 04.10.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6