MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  25-05-2018 | 13:42
data ostatniej modyfikacji:  25-05-2018 | 13:42
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.” 25.05.2018

 

Roboty dodatkowe w ramach zadania pn.:

„Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.”

GK.271.0021.2018

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_na_roboty_dodatkowe_GK_271_0021_2018.pdf

««« powrót