MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  20-04-2018 | 13:22
data ostatniej modyfikacji:  15-06-2018 | 12:49
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Św. Brata Alberta 54 w Imielinie.” 20.04.2018

 

„Rozbiórka budynków zlokalizowanych

przy ul. Św. Brata Alberta 54 w Imielinie.”

GK.271.0018.2018

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_rozbiorka_SKR_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_rozbiorka_SKR_Imielin.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0018_2018.pdf

 

odpowiedz_na_pytania_z_dnia_11_05_2018_SKR.pdf 

Informacja dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców o terminie wizji lokalnej:

Na wniosek jednego z potencjalnych Wykonawców Zamawiający  informuje o możliwości przeprowadzenia jeszcze wizji lokalnej na miejscu rozbiórki

w dniu 11.05. br o godzinie 10.00.

 

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_rozbiorka_budynkow_SKR_Imielin.pdf

Zmiana_tresci_SIWZ_rozbiorka_SKR_Imielin.pdf

odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_27_04_2018.pdf

 

odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_24_04_br__rozbiorka.pdf

odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_23_04_2018.pdf

Ogloszenie_o_zamowieniu_rozbiorka_budynkow_SKR_w_Imielinie.pdf

SIWZ_rozbiorka_budynkow_SKR_w_Imielinie.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-rozbiorka-skr.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-rozbiorka-skr.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-rozbiorka-budynkow-skr-w-imielinie.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-rozbiorka-skr.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-rozbiorka-skr.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-rozbiorka-skr.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa-rozbiorka.zip
««« powrót