MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  05-03-2018 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  17-04-2018 | 14:35
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ulicy Skalnej do drogi na cmentarz .” 05.03.2018

„Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie

na odcinku od ulicy Skalnej do drogi na cmentarz .”

GK.271.0013.2018

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_Przebudowa_ul__Sapety_w_Imielinie.pdf

 

Ogloszenie_o_wybraniu_najkorzystniejszej_oferty_przebudowa_ul__Sapety_Imielin.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0013_2018.pdf

 

odpowiedzi_na_pytania_nr_1_z_dnia_13_03_br.pdf

odpowiedzi_na_pytania_nr_2_z_dnia_13_03_br.pdf

 

Uwaga: uzupełnia się dokumentacje projektową o:

STWiOR_ul__Sapety_-_Imielin.pdf

STWiOR_ul__Sapety_elektryczna.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_-_przebudowa_ul__Sapety_w_Imielinie.pdf

 

SIWZ_przebudowa_ul__Sapety_w_Imielinie.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-przebudowa-ulicy-sapety.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-przebudowa-ul.-sapety.doc
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-przebudowa-ul.-sapety.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-przebudowa-ul.-sapety.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-przebudowa-ul.-sapety.doc
zalacznik-nr-7-przedmiary-robot-dokumentacja-projektowa.zip
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-przebudowa-ul.-sapety.pdf
««« powrót