MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  29-01-2018 | 16:22
data ostatniej modyfikacji:  06-03-2018 | 13:50
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Remont ulicy Heweliusza w Imielinie.” 29.01.2018

 

„Remont ulicy Heweliusza w Imielinie.”

GK.271.0008.2018

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_remont_ul__Heweliusza_w_Imielinie.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_GK_271_0008_2018.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0008_2018.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_remont_ul__Heweliusza.pdf

SIWZ_remont_ul__Heweliusza.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-remont-ul.-heweliusza.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-remont-ul.-heweliusza.doc
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-remont-ul.-heweliusza.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-remont-ul.-heweliusza.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-remont-ul.-heweliusza.doc
zalacznik-nr-7-przedmiar-robot.pdf
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-dokumentacja-projektowa.zip
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-remont-ul.-heweliusza.pdf
««« powrót