MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  27-10-2020 | 10:58
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

Realizacja nowatorskich zajęć edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie rozwijających kompetencje kluczowe z programu GIMNAZJALISTA z KLASĄ organizowanych w ramach projektu: „ Chcę - mogę więcej. Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju” - współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 17.09.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach realizacji Projektu pn. „Wiem więcej – mogę więcej!” realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 12.09.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2012/2013. 10.09.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Roboty remontowo-budowlane w budynku komunalnym przy ul. Wyzwolenia 91 i 89 w Imielinie. 31.08.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Opracowanie projektu budowlanego budowy reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie. 10.08.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ściegiennego w Imielinie. 18.07.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Remont nawierzchni drogi ulicy Kordeckiego w Imielinie. 12.07.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Remont nawierzchni drogi ulicy Banachiewicza w Imielinie. 11.07.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Wykonanie poszerzenia ul. Wyzwolenia w Imielinie (na odcinku od posesji nr 63 do 62) 31.05.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni ul. Poniatowskiego w Imielinie (na odcinku od ul. Imielińskiej do ul. Pokoju) 24.05.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Budowa chodnika przy ul. Drzymały w Imielinie (na odcinku od ul. Dobrej do posesji nr 33) 24.05.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Remont sanitariatów w Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie przy ul. Sapety 8 14.05.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Roboty związane z utrzymaniem zieleni na terenie Miasta Imielin w 2012 roku 27.03.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie. 26.03.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Roboty związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2012 roku 23.03.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Szkolenia nauczycieli i trenerów, obsługa platformy e-learningowej, nadzór metodyczny oraz zakup materiałów dla uczniów, nauczycieli i trenerów do nowatorskich zajęć edukacyjnych organizowanych w ramach projektu Chcę - mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, objętych wyłącznym prawem autorskim do programów edukacyjnych MĄDRE DZIECKO, UCZEŃ Z CHARAKTEREM, GIMNAZJALISTA Z KLASĄ. 16.03.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania : "Budowa hali sportowej z łącznikiem komunikacyjnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Sapety w Imielinie". 13.03.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Realizacja nowatorskich zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard S. Wyszyńskiego w Imielinie oraz uczniów Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie rozwijających kompetencje kluczowe z programów MĄDRE DZIECKO, UCZEŃ z CHARAKTEREM i GIMNAZJALISTA z KLASĄ organizowanych w ramach projektu - Chcę - mogę więcej. Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju - współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego." 20.02.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu :"Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty" 20.02.2012
Status: zakończony | więcej »»»
Realizacja nowatorskich zajęć edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kard S. Wyszyńskiego w Imielinie oraz uczniów Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie rozwijających kompetencje kluczowe z programów MĄDRE DZIECKO, UCZEŃ z CHARAKTEREM i GIMNAZJALISTA z KLASĄ organizowanych w ramach projektu - Chcę - mogę więcej. Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju - współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 09.02.2012
Status: zakończony | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5