MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  01-03-2021 | 16:18
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Imielin w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r." 05.09.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2019/2020.” Część 2. Postępowanie drugie. 04.09.2019
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2019/2020.” 21.08.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Zarurowanie rowu wzdłuż ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Brata Alberta do rowu G oraz przebudowa przepustu na potoku Imielinka w Imielinie." 20.08.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2019/2020.” 18.07.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Imielin w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2019r.” 09.07.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie.” 03.07.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa części pomieszczeń na parterze hali widowiskowo–sportowej w Imielinie przy ul. Sapety 8a z przeznaczeniem na salę zabaw dla dzieci.” 10.06.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Remonty nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2019 roku.” 17.04.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2019 roku.” 04.04.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejową.” 14.03.2019
więcej »»»
„Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ul. Imielińskiej do km 0.283.” 14.03.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonywanie w roku 2019 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej.” 21.01.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o zewnętrzny dźwig osobowy w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 87.” 14.01.2019
Status: aktualny | więcej »»»
"Świadczenie usługi oświetlenia drogowego na terenie Miasta Imielin w roku 2019." 04.01.2019
więcej »»»
,,Dokończenie inwestycji dotyczącej budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacjami w tym gazową, zjazdem z drogi publicznej oraz przyłączami: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie przy ul. Drzymały, na działkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.” 22.11.2018
więcej »»»
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków komunalnych na terenie Miasta Imielin w latach 2019 – 2020.” 18.10.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o zewnętrzny dźwig osobowy w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 87.” 02.10.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2018/2019.” 03.09.2018
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Dobrej.” 30.08.2018
Status: aktualny | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5