MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-05-2013 | 11:49
data ostatniej modyfikacji:  21-09-2021 | 14:38
Przetargi aktualne  - Przetargi archiwalne

„Termomodernizacja dwóch budynków zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Hallera w Imielinie.” 14.05.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2020 roku.” 07.04.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa drogi gminnej ul. K. Miarki (655024S).” 06.03.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie.” 06.02.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonywanie w roku 2020 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej.” 08.01.2020
Status: aktualny | więcej »»»
„Opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie.” 10.10.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Imielin w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2021r." 05.09.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2019/2020.” Część 2. Postępowanie drugie. 04.09.2019
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta Imielin w sezonie 2019/2020.” 21.08.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Zarurowanie rowu wzdłuż ulicy Leśnej na odcinku od ulicy Brata Alberta do rowu G oraz przebudowa przepustu na potoku Imielinka w Imielinie." 20.08.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Dowóz niepełnosprawnych dzieci z terenu Miasta Imielin wraz z zapewnieniem opieki do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2019/2020.” 18.07.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Zamówienie uzupełniające do zamówienia pn.: „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Imielin w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2019r.” 09.07.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie.” 03.07.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa części pomieszczeń na parterze hali widowiskowo–sportowej w Imielinie przy ul. Sapety 8a z przeznaczeniem na salę zabaw dla dzieci.” 10.06.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Remonty nawierzchni asfaltobetonowych na drogach gminnych Miasta Imielin w 2019 roku.” 17.04.2019
Status: aktualny | więcej »»»
Usługi związane z utrzymaniem i konserwacją rowów na terenie Miasta Imielin w 2019 roku.” 04.04.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Przebudowa ulicy Drzymały w Imielinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicza do skrzyżowania z ul. Kolejową.” 14.03.2019
więcej »»»
„Przebudowa ulicy Sapety w Imielinie na odcinku od ul. Imielińskiej do km 0.283.” 14.03.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Wykonywanie w roku 2019 na terenie Miasta Imielin zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej.” 21.01.2019
Status: aktualny | więcej »»»
„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o zewnętrzny dźwig osobowy w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 87.” 14.01.2019
Status: aktualny | więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5