MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  14-01-2019 | 17:14
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2019 | 11:48
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o zewnętrzny dźwig osobowy w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 87.” 14.01.2019

 

 

„Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o zewnętrzny dźwig osobowy

w Imielinie przy ulicy Imielińskiej 87.”

(postępowanie drugie)

GK.271.6.2019

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_-_winda_Imielin_Gk_271_6_2019.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_winda_Imielin_GK_271_6_2019.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_winda_271_6_2019.pdf

 

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_24_01_br__winda_Imielin.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_winda_Imielin_2.pdf

SIWZ_winad_Imielin_2.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-winda.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-winda.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-winda-imielin-2.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-winda.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-winda.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-winda.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia-projekt-winda.zip
««« powrót