MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  22-11-2018 | 17:08
data ostatniej modyfikacji:  16-01-2019 | 13:57
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
,,Dokończenie inwestycji dotyczącej budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacjami w tym gazową, zjazdem z drogi publicznej oraz przyłączami: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie przy ul. Drzymały, na działkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.” 22.11.2018

,,Dokończenie inwestycji dotyczącej budowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

wraz z instalacjami w tym gazową, zjazdem z drogi publicznej oraz przyłączami:

wody, gazu, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej z wlotem do rowu w Imielinie

przy ul. Drzymały, na działkach 195/106, 162, 187/155, 795/106, 812/115, 258.”

GK.271.0048.2018

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dokonczenie_budowy_remizy_Imielin_BZP.pdf

 

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dokonczenie_remizy_Imielin_cz__1_budowlanka.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dokonczenie_remizy_Imielin_cz__2_instalacje.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dokonczenie_remizy_Imielin_cz__3_wentylacja.pdf

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dokonczenie_remizy_Imielin_cz__4_inst__elektryczna.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0048_2018_czesc_I.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0048_2018_czesc_II.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0048_2018_czesc_III.pdf

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0048_2018_czesc_IV.pdf

 

Informacja dodatkowa od Zamawiającego:

1. Przykrycie kanału samochodowego w garażu należy wykonać z krat typu „WEMA” o wymiarach krat 60 cm x szerokość kanału – należy uwzględnić je jako osobną pozycję w kosztorysie ofertowym na część 1 zadania.

2. W kanale inspekcyjnym należy przewidzieć pompę odwadniającą zgodnie z projektem, którą należ uwzględnić jako osobną pozycję w kosztorysie ofertowym na część 2 zadania (instalacje wod- kan).

 

 

 Odpowiedz_na_pytanie_z_dnia_11_12br__remiza.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_do_SIWZ_(30_11_).pdf

 

Ogloszenie_o_zamowienie_dokonczenie_budowy_remizy_Imielin.pdf

SIWZ_dokonczenie_budowy_remizy_Imielin.pdf

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-dokonczenie-budowy-remizy-imielin.doc
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-dokonczenie-budowy-remizy-imielin.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-doknczenie-remizy-imielin.pdf
zalacznik-nr-4-wykaz-robot-dokonczenie-budowy-remizy-imielin.doc
zalacznik-nr-5-wykaz-osob-dokonczenie-budowy-remizy-imielin.doc
zalacznik-nr-6-grupy-kapitalowe-dokonczenie-budowy-remizy-imielin.doc
zalacznik-nr-7-opis-przedmiotu-zamowienia.zip
do-zalacznika-nr-7-przedmiar-robot-do-czesci-1-zadania.pdf
««« powrót