MENU PRZEDMIOTOWE » ZAMÓWIENIA PUBLICZNE » Przetargi, ZWR

data publikacji:  18-10-2018 | 15:37
data ostatniej modyfikacji:  30-11-2018 | 11:53
autor dokumentu: Mariusz Gaweł
edycja dokumentu: Mariusz Gawel
   
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków komunalnych na terenie Miasta Imielin w latach 2019 – 2020.” 18.10.2018

 

 

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego

do budynków komunalnych na terenie Miasta Imielin

w latach 2019 – 2020.”

GK.271.0045.2018

 

 

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_kompleksowa_dostawa_gazu_Imielin_2019_2020.pdf 

 

Ogloszenie_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty_GK_271_0045_2018_gaz_Imielin_19_20.pdf

 

Informacja_z_otwarcia_ofert_GK_271_0045_2018_gaz_Imielin_2019_2020.pdf

 

Uwaga w dniu 30.11.2018r. poprawiono formularz ofertowy w zakresie opłaty dystrybucyjnej stałej dla taryf W-5 i W-5.1 oraz instrukcję wyliczenia dla kolumny 6 tabeli dla tych taryf.

Formularz ofertowy z wprowadzonymi zmianami :

zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_gaz_2019_20120(2).doc 

 

 

Informacja_o_zmianach_w_tresci_SIWZ.pdf

 

Poprawiony załącznik nr 1 (formularz ofertowy):

zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_gaz_2019_20120(1).doc 

 

 Uwaga Zamawiający zmiania termin składania ofert. Ogłoszenie o zmianie poniżej:

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_gaz_Imielin_2018_2019_zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf

Uwaga do poniedziałku (29.10.br) zostanie zmieniony równiez wzór formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ).

 

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_gaz_Imielin_2018_2019.pdf

Odpowiedzi_na_pytania_z_dnia_23_10_2018_gaz_Imielin.pdf

Planowane_miesieczne_zuzycie_taryfa_W-5.pdf

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_gaz_2019_2020.pdf

SIWZ_kompleksowa_dostawa_gazu_Imielin_2019_2020.pdf

 

 
Zalaczniki:
zalacznik-nr-2-oswiadczenie-art-25a.1-gaz-2019-2020.doc
zalacznik-nr-3-projekt-umowy-generalnej.pdf
zalacznik-nr-3a-projekt-umowy-szczegolowej.pdf
zalacznik-nr-4-grupy-kapitalowe-gaz-2019-2020.doc
zalacznik-nr-5-opis-zestawienie-punktow-poboru-gazu.pdf
««« powrót